Zobrazují se příspěvky se štítkemStřelectví. Zobrazit všechny příspěvky
Zobrazují se příspěvky se štítkemStřelectví. Zobrazit všechny příspěvky

Pamatuj! Výstřel musí vždy následovat teprve tehdy, je-li si střelec jistý, že přesně ví kam a na jaký cíl střílí!

Fotografické zátiší  kulovnicí a srncem

Ke zbrani se chováme vždy maximálně obezřetně, zbraň nikdy nenecháváme bez dozoru a nikdy ji nesvěříme osobě, která nemá k manipulaci s ní patřičné oprávnění;

- se zbraní manipulujeme vždy tak, jako kdyby byla nabitá;
- odkládáme-li z jakéhokoliv důvodu zbraň, vždy ji vybíjíme, vyjímáme zásobník a náboje ze schránky, bereme-li naopak zbraň do rukou, okamžitě se přesvědčíme, zda není nabitá;
- při přepravě automobilem ukládáme zbraň vždy vybitou. To platí i v případě, že se pohybujeme na honebních pozemcích. Automobil, který ztrácíme z dohledu, není vhodným prostorem pro bezpečné uložení zbraní. Přeprava zbraně je mimo honební pozemky možná pouze ve stavu vylučujícím její okamžité použití. Náboje v tom případě nesmí být v nábojových komorách, ale ani v nábojové schránce nebo v odděleném zásobníku. Ve veřejných dopravních prostředcích lze lovecké zbraně přepravovat pouze v uzavřených obalech (pouzdrech, kufřících apod.). Nabitou zbraň nikdy nenosíme do místnosti;
- se zbraní manipulujeme vždy tak, aby nikdy nemířila ve směru osob, nemovitostí, zvířat či dopravních prostředků. To platí zejména o nabíjení a vybíjení zbraně. Zbraň nabíjíme pouze tehdy, když je to nutné. Zlamovací zbraň vždy uzavíráme a otvíráme pohybem pažby s nehybnými hlavněmi namířenými k zemi;
- zbraň se při loveckých příležitostech nosí na levém rameni, hlavněmi šikmo nahoru, za deště hlavněmi směrem k zemi;
- nepoužíváme nikdy zbraň, u které je podezření na konstrukční závadu, neúměrné opotřebení nebo jiný technický problém a nikdy nepoužíváme staré střelivo či střelivo neznámého původu. Před nabitím zbraně se přesvědčíme, že v hlavni není cizí těleso, po nabití zbraň ihned zajistíme, případně se ujistíme, zda je zajištěná;
- při střelbě musíme vždy zohlednit všechny okolnosti, zejména počasí, viditelnost, stav okolního terénu, hustou vegetaci, střelbu k horizontu, možnost zvýšeného pohybu osob (cesty, rekreace, sport, sběr lesních plodů, práce, průjezd vozidel...);
- vždy bereme v potaz možnost odrazu střely od zmrzlého podkladu, stromů, kamení, vodní plochy apod. Počítáme také s tím, že zasažením zvěře dráha střely nekončí, ale naopak jsou zcela běžné průstřely se současnou změnou dráhy letu střely;
- při selhané ráně je nutné před další manipulací ponechat zbraň minimálně tři vteřiny ve směru zamýšlené střelby a počítat s opožděným zážehem;
Na čekanou v lese
- sami se vyvarujeme pohybu v místech, kde hrozí potenciální nebezpečí od ostatních střelců, používáme reflexní doplňky a za tmy baterku;
- při lovu zbraň nabíjíme až na honebních pozemcích a vybíjíme ji vždy při překonávání překážek, výstupu na posed, prodíráním se křovím apod.;
- při lovu ve dvojici (s loveckým průvodcem) je nejlepší, má-li zbraň nabitou pouze jeden lovec. Ten pak postupuje při šoulačce mírně vpředu a vlevo, aby měl zbraň pouze ve svém dosahu. Na průvodce se pokud možno otáčí pouze hlavou a vždy má zbraň podvědomě pod kontrolou, aby na něj nemířil. Mají-li zbraně nabité oba, postupují na stejné úrovni s mírným rozestupem tak, aby se jejich zbraně nedotýkaly souseda;
- před střelbou je vhodné ještě v klidu před příchodem zvěře vyhodnotit nenadálá rizika okolí, předpokládaný směr střelby i ohrožený prostor, do kterého se střílet v žádném případě nesmí;
- zbraň se zásadně odjišťuje a napínáček aktivuje těsně před střelbou, po jistém obeznání zvěře. Po odeznění příležitosti se vše uvádí do původní bezpečnostní polohy;
- při společných lovech nebo lovech s průvodcem dbá účastník vždy a bezpodmínečně všech pokynů vedoucího honu, závodčích, eventuálně průvodce;
- na honech se zbraně nabíjí až na stanovišti. Mimo tato místa se zbraň nosí zásadně vybitá, zlamovací zbraň se sklopenými hlavněmi, opakovačka s povytaženým závěrem;
- vymezené stanoviště je na společném lovu doslova posvátné a nelze je svévolně opravovat nebo měnit;
- nikdy se nestřílí směrem do leče, ve směru řady obstavující leč, ani se zbraní netáhne ve směru ostatních účastníků;
- výstřel musí vždy následovat teprve tehdy, je-li si střelec jistý, že přesně ví kam a na jaký cíl střílí! 

V případě jakýchkoliv pochyb, nejasného obeznání zvěře apod. od zamýšlené rány okamžitě upustí.


#Lovecké stezky, Hunting Rifles, Idiots With Guns, Lovecké zbraně, Střelectví, Zacházení se zbraní, Čekaná, Šoulačka, Poslední hon

Význam a znalosti kvalitních montáží u puškohledů tipy, výběr a vlastní použití na lovecké zbrani pro puškaře a myslivce. #Optika, #Lovecké zbraně, Nastřelení lovecké zbraně, Puškohledy, Montáže, Střelectví

Přidat popisek
Montáže používané u puškohledů. 

  Použití vhodných montáží u puškohledů je daleko důležitější, než to bývalo doposud. Význam kvalitních montáží totiž roste s růstem velice světelných a velice zvětšujících puškohledů.  

Montáže se dělí na:
  a) vysoké. Vysoká montáž prodlužuje metnou vzdálenost, ale zároveň "učí" střílet ne na bod ale na oblast)  
b) nízké. Bývají vhodné většinou pouze na střelbu na krátkou vzdálenost.
 c) pevné. Jedna puška - jedna optika. Pro případy, kdy nemá smysl sundávat optiku, přenášet ji odděleně, znovu skládat.  
d) sundavací. Klapka, švenk, násuvná, atd. Většinou jsou o dost dražší. Jejich účel je akceptovatelný, když měníte různé optiky na jedné zbrani.  
d) podhledové, nebo průhledové pro střelbu ještě mechanickými mířidly(je-li váš lov tak důležitý, že potřebujete mít možnost střílet mechanickými mířidly, vezměte si sebou raději ještě jednu zbraň. Pro sebeobranu před rozzuřenou šelmou vás asi lépe ochrání váš lovecký průvodce.)

 Pro střelbu na dlouhé vzdálenosti se vyrábí speciální montáže. Jejich přední kroužky mají "kratší nožky" než zadní. Posadí tak objektiv blíž k hlavní, tím jakoby zvedne hlaveň. Tato konstrukce umožní lepší využití plného rozsahu vertikální rektifikace.

 U nových puškohledů s transfokátorem o větším rozsahu je tady ještě jeden problém, s kterým není obeznámena většina puškařů. Při rozsahu transfokátoru do 10 x až řekněme 12 x se tento problém neprojevuje. Projevuje se až při větších přiblíženích a to 18 x až 36 x. Jedná se o to, že při velikém přiblížení je zorný úhel natolik malý, že při nesouosé montáži osy optiky a osy hlavně je zásah mimo viditelný zorný úhel.
 Když osa puškohledu není souosá s osou hlavně, pak při větších zvětšeních je místo zásahu mimo zorné pole a ani horizontální a vertikální rektifikace toto nedožene. V tomto případě , když je nastaveno nízké zvětšení 4x, 6x nebo řekněme 9x, je zásah v zorném poli. Když se ale zvětšení zvětší, kříž (podle konstrukce puškohledu) začne "ujíždět" do strany" až "opustí" zorné pole.

 Důležitá je tedy znalost a přesná práce puškaře při výrobě montáže, nebo stavitelná montáž, která eliminuje chyby při výrobě.


#Optika, Lovecké zbraně, Nastřelení lovecké zbraně, Puškohledy, Montáže, Střelectví


Kňour v přírodě jako zkušební terč. Těžko na cvičišti, lehko na bojišti...kam míříte vy přátelé? Vaše zkušenosti s dosledem ?

Prase jako terč
Co si o tom myslíte vy?

Nám se osvědčil zásah na komoru (aortu) nebo plíce a nespěchat na nástřel...

Co na to s všeobecným souhlasem Ondra?

Pamatuj!: Do rány jako na obrázku bych se rozhodně nepouštěl, je tam minimální hranice od trávníku a navíc dosled je dosti zdlouhavý. Rána na krk a hlavu je pro mě nemyslivecká, ať si říká kdo chce co chce, zkušenosti z ustřelenými čelistmi a hnijícími ranami nahoře na krku mě dost vyškolili. Osobně vždy najedu na přední běh a jedu s ním nahoru a jak jsem tak v jedné třetině střílím, pochopitelně to tak dělám, když stojí krásně na široko. Většinou rozstřelím srdce, nebo ustřelím aortu. Pokud mám i štěstí, tak to chytne kloub a je v ohni. A nikdy jsem neměl nic podlité (kvalitní střelivo, žádné S&B) a jestli vyhodím hrst zvěřiny? Myslím, že to je hodně malá daň....


BRENNEKE KO CleanSpeed Short Kal. 12/60 100 Patronen. #Brenneke, Střelectví, Hunting Rifles, Idiots With Guns, Lovecké zbraně, Lovecké brokovnice, Nastřelení lovecké zbraně

Brenneke KO CleanSpeed Short Kal. 12/60 100 Patronen

Zkoušky střelbou z rozptyloměru ukázaly,


že absolutní špičkou v přesnosti jsou jednotné střely od německé firmy Brenneke, které docilovaly při střelbě na 50 m výjimečně malý rozptyl do 10 cm.

Nejhorší jsou střely S-Ball Plastik, které mají rozptyl i více než 30 cm. Ostatní střely se blížily výsledkům střel Brenneke.   Z hlediska ranivosti jsou z praxe lepší výsledky s celoolověnými střelami. Jednotná střela S-Ball Plastik měla ve sledovaných případech velmi často problémy s průbojností a tedy výslednou ranivostí, kdy střely často zůstávaly zachyceny v povrchové části těla zvěře.

Výhody používání jednotných střel do brokovnice lze spatřovat zejména v tom, že na kratší vzdálenosti mají velmi dobrou ranivost a zejména zastavovací schopnost. Nejsou citlivé na překážky v dráze svého letu, takže střelba je s nimi možná i přes řídkou trávu nebo řídké tenčí větve křovin. Vzhledem k rychlé ztrátě energie je střelba s nimi poněkud bezpečnější a celoolověné střely  nejsou tak náchylné k nebezpečným odrazům jako střely kulovnicové.

Zde je však třeba upozornit na to, že smrtící účinek na člověka má jednotná střela do brokovnice při přímé střelbě několik stovek metrů a maximální dostřel přes 1500 metrů se zachováním stejně nebezpečných účinků.

Další výhodou jednotných střel je právě možnost použití brokovnice s více hlavněmi a tedy s pohotovými dvěma ranami. Brokovnice umožňuje také rychlejší zamíření, je konstruována na rychlou střelbu pudových a tzv. hozených ran, střelba je pohotovější než z kulovnice.

Jednotná střela Subot Slug amerického výrobce Federal,

je podrážové konstrukce a vzhledem ke své odlehčené konstrukci dociluje rychlosti téměř na úrovni pomalejších kulovnicových střel. Tato střela je pak podstatně účinnější než klasické jednotné střely, má vyšší dopadovou energii, větší ranivost a delší účinný dostřel.

Při dopadu na cíl předává jednotná střela svoji velkou čelní plochou veškerou svoji energii, a proto se jednotné střely vyznačují, zejména při zásahu slabšího kusu zvěře, velkou zastavovací schopností.

Pamatuj!

Budeme-li střílet například na zvěř ve vzdálenosti 40 m pohybující se kolmo ke směru střelby rychlostí asi 12 m/s, což znamená rychlejší běh, nikoliv ještě úprk, musíme předsadit o asi 2 metry před komoru zvěře.
Budeme-li střílet za stejných podmínek kulovnicí, potom předsazení je potřebné pouze 0,6 m, tzn. asi na ryj zvěře.

 Rozdílnost potřebného předsazení při střelbě jednotnou střelou a kulovnicí způsobuje značné problémy při střelbě z kulobroku, kdy při každém výstřelu z různé hlavně (brokové nebo kulové) je třeba rychle měnit velikost předsazení. Tyto vyžadované rychlé změny způsobují také neúspěšnost střelby.

#Brenneke, Střelectví, Hunting Rifles, Idiots With Guns, Jak na to?, Lovecké zbraně, Lovecké brokovnice, Lovu zdar!, Nastřelení lovecké zbraně, 

Na zvěř by se mělo stisknout jen tehdy, když je jisté, že střela zasáhne cíl. Při šoulání i při čekané je lépe si zbraň založit nebo podepřít než střílet z volné ruky.

Příroda a srnčí

Na zvěř by se mělo stisknout jen tehdy, když je jisté, že střela zasáhne cíl. Všeobecně platí, že by se mělo střílet jen na zvěř stojící na široko, se zdviženou hlavou a na přiměřenou dálku.

 Zasáhne-li se zvěř mající skloněnou hlavu, např. při pastvě, při útěku se přetáhne kůže přes vstřel, který uzavře a zvěř nebarví vůbec nebo jen málo. To je pro dosled velmi nepříznivé. Zásah šikmo zpředu nebo zezadu vede již při malých chybách v zamíření k ošklivým poraněním, které nelze omluvit přílišnou důvěrou ve vlastní střelecké umění. Střílet na zvěř částečně krytou nějakou překážkou se nikdy nesmí, protože střela nebo její střepiny, odchýlené trávou nebo větévkami, vedou k ošklivým a často nezjištěným poraněním, po nichž nedosledovaná zvěř často uhyne.

Při šoulání i při čekané je lépe si zbraň založit nebo podepřít než střílet z volné ruky.
Měkká podložka zabrání výškové a stranové odchylce. Avšak k odchylce v zásahu může dojít také tehdy, když je podložka umístěna blíže k hlavni než k těžišti zbraně. Při naháňce by se nemělo střílet na rychle běžící zvěř. Mistrovských zásahů je vždy mnohem méně, než špatných anebo nezjištěných a chybných. Statisticky se při naháňkách obvykle vyhodnocuje jen počet výstřelů, připadajících na jeden kus. Nikdy se neuvádí počet dohledaných kusů. Je to také těžko proveditelné, neboť mnohý zásah se nepozná a výstřel se započítává do statistiky chybných zásahů.

Nepoznaný zásah se dá prokázat jen na pobarvené stopě na sněhu, když se vrátíme od nalezeného kusu po jeho stopě ke stanovišti střelce, který postřelení zvěře nezaznamenal, a proto je ani nehlásil.   Při všech způsobech lovu, čekané, šoulačce i nátlačce, by si měl střelec zapamatovat místo, kde zvěř stála v okamžiku výstřelu, aby snadno našel nástřel a nástřelová znamení, jako jsou zápory, barva a ústřelky (stříž a tříšť). K orientaci poslouží nápadné body v terénu jako strom, keř, kámen, vývrat, hromada klestu apod. Při šoulačce by měl bezprostředně po výstřelu označit své stanoviště stanovištním zálomkem anebo jiným vhodným způsobem.
Výkonné a dobře nastřelené lovecké zbraně slouží
i ženám

  Chybné jednání střelce po výstřelu bývá příčinou náročného dosledu anebo jeho neúspěchu, a to často závažnější než špatný zásah. Tím se může neobyčejně ztížit práce psa na barvě. Často se příčina neúspěchu při dosledu přičítá psu, zatímco chování střelce se nehodnotí. Pes spolehlivě pracující na barvě je také z etických důvodů, aby zvěř netrpěla, nezbytným spolupracovníkem při lovu spárkaté zvěře. Ale ani přítomnost dobrého psa nesmí svádět k lehkomyslné střelbě.

Při lovu spárkaté zvěře by se neměla používat ani příliš velká, ani příliš malá ráž zbraně.
V současném velkém výběru nábojů je možné volit takový náboj, jehož hmotnost střely, její konstrukce a hmotnost prachu zaručují nejlepší účinek na zvěř. Jako nejvhodnější se jeví ráž
okolo 8 mm, která zpravidla zaručí dostatečná nástřelová znamení a také větší množství barvy pro případný dosled se psem, který má barvářské zkoušky.


#Nastřelení lovecké zbraně, Střelectví, Ženy a myslivost, Čekaná, Hunting Rifles, Jak na to?, Kulovnice, Lovecké zbraně, Otázky z myslivosti, 

Výběr vhodné zbraně pro lov drobné zvěře, technika střelby loveckou brokovou zbraní...Drobná zvěř, Koroptev, Lovecké brokovnice, Lovecké zbraně, Nastřelení lovecké zbraně, Střelectví.

Koroptev polní
Při výběru vhodné zbraně pro lov drobné zvěře není rozhodující její ráže , ale především velikost použitých broků, obsažených v hromadné střele.

 Při použití malých broků (pod 2,7 mm) a zásahu zvěře na kratší vzdálenost dochází k znehodnocení téměř celého kusu a naopak při použití hrubých broků , jejichž velikost přesahuje 4,5 mm lovci často spoléhají na vyšší ranivý účinek těchto broků, střílejí na zvěř na nepřiměřeně velkou vzdálenost a pokud je zvěř zasažena, tak pouze jedním či dvěma broky; není usmrcena na místě, odlétá či odbíhá do značné vzdálenosti a zde hyne často až po několika hodinách. V obou případech dochází k výraznému znehodnocení zvěřiny.

Při střelbě na zvěř drobnou je rozhodujícím kritériem úspěšnosti vzdálenost, na kterou lovec zvěř hromadnou brokovou střelou zasáhne.

 Nezanedbatelný vliv má také zahrdlení brokové hlavně, velikost použitého broku, způsob jeho uložení v náboji a kvalita a hmotnost prachové nálože. Pro účinný a žádoucí zásah drobné zvěře brokovou ranou je požadovaný zásah 3 - 8 broky s rozptylem po celém těle. Takový zásah zaručuje rychlé usmrcení zasaženého kusu a přiměřené poškození zvěřiny. Optimální vzdálenost, která se také nazývá mysliveckou vzdáleností, se u lovecké střelby brokovou zbraní pohybuje mezi 15 - 40 m.  Při střelbě na menší vzdálenost (pod 12 m) za předpokladu plného zásahu dochází sice k okamžitému usmrcení zasaženého kusu, avšak výsledkem takového zásahu je totální znehodnocení zasažené drobné zvěře pernaté; u zajíce závisí míra znehodnocení na místě, kam dopadl brokový shluk.

Dodržování minimální myslivecké vzdálenosti (15 m) musí být zásadou každého dobrého myslivce. 

Při střelbě na větší vzdálenosti (nad 45 m) klesá pravděpodobnost úspěšného zásahu potřebným počtem broků, klesá jejich dopadová energie a kus , zasažený na vzdálenost větší než 50 m 1 brokem je sice většinou těžce poraněný, přesto však odlétá či odbíhá na značnou vzdálenost a jeho dohledání je velmi náročné a často bezúspěšné. (s výjimkou zásahu hlavy či páteře, kdy zasažený kus zůstává v ohni). Za zcela nemysliveckou je nutné považovat střelbu za odbíhajícím zajícem, kdy po prvních dvou chybených ranách myslivec přebije a ještě jednou zkusí "co kdyby to vyšlo". Drobné škubnutí v běhu zajíce je téměř nepostřehnutelné, přesto však téměř s jistotou znamená zásah a úhyn po několika hodinách strádání.

Vrcholem bouchalství je lov husí na tahu, kdy mnozí "střelci" střílí na vzdálenosti přes 100 m s vírou, že snad některý brok zasáhne krk či hlavu. Na jednu takto ulovenou husu připadají desítky husí, které odlétají s brokem v prsní svalovině či v břišní krajině a mnohé z nich později v důsledku těchto poranění hynou.

  Velikost loveckého broku se v současnosti (kdy se již neloví kvíčaly či koroptve) pohybuje v rozmezí 2,7 - 4,5 mm. Drobnější brok (do velikosti 3 mm) je výhodný pro lov bažantí zvěře (především v bažantnicích), pro lov kachen a bažantů ve volnosti je optimální brok mezi 3 - 4 mm a pro zaječí hony se používá brok 4 - 4,5 mm. Používání drobnějších broků (2 - 2,5 mm) při honech na bažanty způsobuje znehodnocení zvěřiny velkým počtem vstřelů (především u ran na malou vzdálenost), resp. zvěř zasažená těmito malými broky na větší vzdálenost uniká poraněna a musí být dohledávána.  Účinnost a menší rozptyl brokového shluku zvyšuje zahrdlení brokové hlavně a také velikost a kvalita prachové nálože.

Značení zvěře při zásahu. Pokud zvěř po zásahu " zůstane v ohni", což znamená, že padne na místě, kde byla zasažena, musí lovec zvěř pozorně sledovat...

Daněk
DOHLEDÁVKA ZVĚŘE SPÁRKATÉ

Rychlé dohledání střelené zvěře a následné správné prvotní ošetření uloveného kusu (vývrh) zásadním způsobem ovlivňují kvalitu získané zvěřiny.

Chyby, kterých se v této fází péče o ulovený kus zvěře lovec dopustí, jsou často nevratné a v dalším zpracování zvěřiny neodstranitelné. Časový úsek, který je nutný mezi výstřelem (resp. zasažením zvěře) a dohledávkou, závisí na značení zvěře při zásahu.  Pokud zvěř po zásahu " zůstane v ohni", což znamená, že padne na místě, kde byla zasažena, musí lovec zvěř pozorně sledovat, vyhodnotit frekvenci a sílu pohybů zasaženého kusu a pokud dochází k postupnému vymizení těchto reakcí, lze po uplynutí 15 minut ke kusu dojít (vždy s připravenou zbraní)a po tradičním předání úlomku zahájit vyvrhování zvěře. Složitější situace nastává, pokud zvěř zásah značí, ale odbíhá. Při značení komorové rány lze zahájit dohledávku nejdříve za 30 minut (ne vždy se skutečně o komorovou ránu jedná), při značení rány na měkko či na běh je nutné vyčkat se zahájením dohledávky minimálně po dobu 1 hodiny.

Použití loveckého psa, dobře pracujícího na pobarvené stopě postřelené zvěře, je základem úspěšné dohledávky.

Je povinností každého uživatele honitby, aby měl v případě potřeby takového psa k dispozici. Ukvapené a brzké dohledávání postřeleného kusu je velmi často hlavní příčinou neúspěchu, neboť poraněný kus se po zásahu snaží zatáhnout do krytu, kde zaléhá a pokud je ponechán v klidu, v důsledku ztráty barvy slábne a zhasne či při následné dohledávce již nemá síly na daleké odbíhání. Naopak při brzkém dohledávání a zvednutí postřeleného kusu z prvního lože dochází k mobilizaci sil a i těžce poraněný kus může odbíhat až několik set metrů od nástřelu.

Pro kvalitu zvěřiny spárkaté zvěře je doba, která uplyne mezi zásahem a vyvržením kusu, velmi důležitá. Včasné ošetření uloveného kusu je základem kvalitního zpracování zvěřiny. Neodůvodněné oddalování dohledávky, především při večerním lovu v letním období, kdy se postřelený kus dohledává až druhý den, má většinou za následek zapaření zvěřiny v důsledku mnohonásobného zmnožení bakteriální mikroflóry.

Poslední leč a s ostrýma. A čerstvě pasování myslivci se poblili!

Borovička na pozadí Šumavy
Možná si vzpomenete,

už jste příběh slyšeli, ale není daleko od pravdy. I myslivci a alkohol mohou být nekompatibilní...!
Z jedné diskuzní poznámky na sociální síti facebooku to přímo čiší (výraz pro divočinu...)

cituji:

Já jsem se dostal čirou náhodou na bál, či ples, a jmenovalo se to poslední leč. Ožral se jim basskytarista tak jsem to vzal za něj. Krásná kapela. Bicí, harmonika, housle, bass, elektrická  kytara a trombon. Více muzikantů ve vesnici nebylo. Tato veselice mě naprosto fascinovala. Nejenže se čerstvě pasování myslivci poblili. Ono také půl litru kořaly, mlíko a voda, no dopadl bych stejně. Ale po půlnoci začali ještě střílet. To už jsem utekl.
OSTRÝMA!

Jiná poznámka z debaty...

Miluji myslivost nejraději mám zajíce na smetaně a pečený bažant na divoko je taky super.
Jediné, mám problém dostat z masa pesticidy a insekticidy - existuje na to nějaký fígl?
Nerad bych dostal rakovinu.

Snad jen to maso nejíst co?

Co se nestane když flinta nese za roh...

Fotogalerie zvířat - opice South Africa

Včera krásný večer, bez měsíčku ale se sněhem 


V 20:00 bachna a 5 lončáků + 2 selata....chvíli se mrcasily potom hurá do lesa,
21:00 lončák 70-80 kg, na cca 60 metrů....mířím, zadržuji dech....rána....prase utíká živé a zdravé
.....dnes na sněhu na 60 metrů laň sika.....střílím, laň stojí....druhá rána....laň utíká....třetí rána laň stále utíká zdravá a svěží
....vedle vybíhá na 40 metrů šmola....mezi stromy zaměřuji a střílím....šmola utíká zdravá a svěží.....nadávám.

Doma poměřuji puškohled a jdu na střelnici
....jde mi to cca 20 cm doprava a nahoru....nadávám,....otec mi říká, že mi zapomněl říci, že mi pes minulý týden shodil flintu....mimochodem.....nadávám

Komu se to ještě nestalo?Obrázek pro ilustraci: Fotografie opice z Jižní Afriky original Kruger park:

Opice na stromech - fotogalerie z cesty po South Africa.

Optika a nastřelení lovecké zbraně. Historie Optika a Puškohledy Kahles Swarovski a Meopta

Montáž puškohledu
Obrázek puškohledu Kahles a Montáž kulovnice Mauser


I ta nejlepší a nejpřesnější puška nám je málo platná, pokud nevidíme na co chceme střílet. Pojďme si proto dnes chvíli povídat o zbraňové optice ‐ o zaměřovacích dalekohledech a o všem, co s nimi souvisí.
Trocha historie: Samozřejmě, po celou předlouhou dobu vývoje a používání palných zbraní ‐ jež začala už někdy kolem XIV. století ‐ se jejich uživatelé, vojáci, lovci i sportovci, snažili tu s větším, tu s menším úspěchem zasáhnout cokoli, na co mířili. Nejprve se mířilo jen odhadem podle směru hlavně; upřímně řečeno, vzhledem k přesnosti tehdejších zbraní by cokoli jiného bylo nemístným luxusem. Pak se objevila muška, postupem času byla mířidla doplněna a vylepšena hledím.
Již někdy v době kolečkových zámků se počaly sporadicky objevovat rýhované hlavně, jež dávaly střele rotaci a tím významně zvyšovaly její dolet i přesnost. O nějakou tu stovku roků později, v době kdy křesadlové zbraně ustupovaly ze slávy, jsouce vytlačovány tehdy nejmodernějším vynálezem ‐ nesrovnatelně spolehlivějším zámkem perkusním, využívajícím k výstřelu dopadu kohoutu na třaskavinu ‐, již byla drážkovaná hlaveň pro ty, kdo chtěli střílet přesně a daleko, naprostou samozřejmostí. Puškami s rýhovanou hlavní tehdy byli běžně vyzbrojeni lovci ‐ stejně jako elitní oddíly vojáků, jimž bychom dnes říkali odstřelovači, tehdy se však nazývali většinou ostrostřelci, sharpshooters
Hledí se zpřesnilo, získalo šroub pro jemné nastavení a klapku pro dálkovou korekci.
Puškohled 
To se již pomalu dostáváme do XIX. století. Tehdejší zbraně ‐ jakkoli proti dnešním moderním puškám poměrně jednoduché a primitivní; dokonce šlo až na výjimky převážně o "ládovačky", nabíjené dlouze a nepohodlně zepředu ‐ nabízely dostřel a přesnost v podstatě srovnatelné se současnými zbraněmi: účinný dostřel tehdejší špičkové pušky byl několikakilometrový, a přesně se jí dalo střílet na vzdálenosti značně přesahující tisíc metrů, výjimečně i kolem 1500 metrů. Mimochodem, ačkoli to příliš nesouvisí s naším tématem, za zmínku stojí, že tyto pušky byly značně velké a těžké ‐ nebyla výjimkou ani zbraň, vážící ke dvaceti kilogramům. Je zřejmé, že z takové pušky v podstatě nebylo možné střílet bez opory, a proto se těmto zbraním začalo říkat benchrest: původně zbraně sportovních střelců a lovců, v občanské válce v USA se proslavily právě jako odstřelovací pušky.
Bylo to právě v USA, konkrétně ve městě Utica ve státě New York, kde jistý pan Morgan James v roce 1848 vynalezl první prakticky použitelný puškový dalekohled: šlo o dlouhou úzkou trubku, určenou právě k montáži na "benchrestové" pušky, osazenou vhodnými čočkami. Světelnost nestála za mnoho, a zvětšení bylo pouze čtyřnásobné; přesto však nové zařízení umožnilo střelcům, zvyklým až dosud střílet i na značně velké vzdálenosti s pouhým otevřeným hledím, nebývale zvýšit přesnost střelby. Pouhých 13 let nato je právě Jamesův dalekohled ve spojení s těžkou dalekonosnou puškou. V tomto článku je také vhodné vzdát čest nejpřesnější zbrani tehdejší doby ‐ britské Whitworthově předovce, užívané převážně konfederací: rychlostí střelby se samozřejmě nemohla ani zdaleka rovnat Sharpsovým či Spencerovým puškám nabíjeným zezadu; zato však umožňovala přesnou mířenou střelbu až na nějakých 1600 metrů.
Vojáci a myslivci Starého světa si na svůj zaměřovací dalekohled museli ještě nějakou tu desítku let počkat: teprve někdy kolem roku 1880 přichází August Fiedler s prvním skutečně v poli použitelným evropským puškohledem. Zanedlouho poté ‐ v roce 1898 ‐ rozvíjí Karl Robert Kahles výrobu zaměřovacích dalekohledů "Telorar" ; ty se staly základem proslulosti firmy Kahles, jež je v současné době součástí skupiny Swarovski.
Puškohledy Kahles
Zbytek, jak se říká, již je historie: lovci i vojáci brzy ocenili výhody zaměřovacích dalekohledů a ty se staly jejich pravidelnými průvodci. Za samostatnou zmínku snad stojí rakouská firma Steyr, jež již v 70. letech integrovala špičkový dalekohled Swarovski přímo do těla své revoluční útočné pušky AUG. Dnes existuje nepřeberná paleta optiky pro pušky, brokovnice, speciální zaměřovací dalekohledy se vyrábějí pro staré ládovačky na černý prach či pro revolvery; existují dalekohledy s nočním viděním a dokonce puškohledy vybavené integrovaným fotoaparátem, který automaticky při stisknutí spouště vyfotografuje cíl...
Architektura puškohledu Moderní zaměřovací dalekohled je poměrně komplikované zařízení ‐ kvalitní puškohled ostatně dokáže být klidně dražší, než samotná zbraň, na níž je upevněn ‐, opravdu jen vzdáleně odpovídající původní jednoduché trubce s čočkami Morgana Jamese. Jedná se samozřejmě o specializovaný dalekohled ‐ má tedy běžný okulár i objektiv a ovšem i převracející optiku, jež zajišťuje, abychom cíl viděli stejně jako ve skutečnosti ‐, nicméně nalezneme zde toho mnohem více:mezi nejdůležitější prvky zaměřovacího dalekohledu patří záměrný kříž. Ten umožňuje jak přesné zaměření zbraně na cíl, tak i odhad vzdálenosti ‐ o různých záměrných obrazcích si ještě řekneme více. Záměrný kříž může být umístěn buďto v přední nebo v zadní ohniskové rovině dalekohledu. U jednoduchých puškohledů s pevnou ohniskovou vzdáleností je to lhostejné; u dalekohledů s proměnným zvětšením (transfokátorů) v tom však je zásadní rozdíl. Je-li totiž záměrný kříž umístěn v přední ohniskové rovině (tedy za objektivem), zdánlivá velikost záměrného kříže se zvětšuje nebo zmenšuje spolu se zdánlivou velikostí cíle ‐ je tedy možné záměrný obrazec využít pro odhad vzdálenosti při libovolném zvětšení.
  Moderní zaměřovací dalekohled 
  Jestliže však je záměrný kříž umístěn v zadní ohniskové rovině ‐ před okulárem ‐, zůstává jeho velikost i při změnách zdánlivé velikosti cíle při měnícím se zvětšení konstantní. Pro odhad vzdálenosti tedy záměrný obrazec dost dobře použít nelze, neboť by bylo nutné neustále počítat s opravou odpovídající právě nastavenému zvětšení. Většina zaměřovacích dalekohledů je vybavena světelnou diodou, jež při špatných světelných podmínkách záměrný kříž osvítí. Míra osvětlení je obvykle regulovatelná; lépe vybavené dalekohledy umožňují osvětlení zapnout či vypnout při libovolné intensitě osvětlení; dalekohled má tzv. rektifikační šrouby, jež mění relativní polohu záměrného kříže; jejich pomocí se uzpůsobí dalekohled konkrétní pušce při nastřelování (o tom se ještě také zmíníme); tubus puškohledu je obvykle hermeticky uzavřen a vyplněn dusíkem, aby se na jeho optických prvcích nemohla srážet vzdušná vlhkost celý dalekohled samozřejmě musí být vyroben s takovou odolností, aby bez ztráty přesnosti vydržel zpětné rázy zbraně; to je zvlášť velký problém u velkorážných pušek (typicky v ráži .50 BMG ‐ příkladem takové zbraně je např. špičková puška Steyr HS50 nebo velmi zajímavý český Falcon): tyto pušky obvykle musí být osazovány speciální optikou.
Základní údaje, určující typ zaměřovacího dalekohledu, jsou dva: zvětšení a průměr jeho objektivu: např. dalekohled 10x50 zvětšuje desetkrát a jeho objektiv má průměr 50 mm; u puškohledů s proměnným zvětšením se prostě udává rozsah od - do, třeba tedy 3.5-7x20 pro transfokátor nabízející zvětšení 3.5 x až sedmkrát a s objektivem dvoucentimetrovým.
Artemis2000 3 -12 x 50
Význam zvětšení je zřejmý ‐ volíme je podle toho, pro jaké účely chceme zbraň používat. Při střelbě na velkou vzdálenost v klidu ‐ tedy typicky pro terčovou střelbu ‐ je samozřejmě ideální co největší. Na druhou stranu ale čím větší zvětšení, tím menší zorný úhel, a tím menší prostor kolem cíle vidíme; při terčové střelbě to samozřejmě nevadí, ale při lovu to může být problém. Proto myslivci používají typicky zvětšení menší; připomeňme znovu standardní optiku pušky AUG, jejíž zvětšení je "pouze" 1.5 ‐ takový rozdíl dokáže oko korigovat, a střelec může ponechat otevřené obě oči, jedním se pro přesné míření dívat skrz zaměřovací dalekohled, druhým sledovat situaci kolem.
K čemu je však dobrý průměr objektivu? S trochou zjednodušení, jak je velký objektiv, tolik světla se do něj vejde ‐ a o to lépe je vidět cíl: špičkové puškohledy s velkou světelností (a samozřejmě také značně velkými objektivy) nabízejí mnohem lepší viditelnost za špatných světelných podmínek. Zároveň větší objektiv umožní střelci vidět širší prostor kolem cíle; i to je samozřejmě výhoda. Proto se obecně dá říci, že čím větší průměr objektivu, tím lépe ‐ až na to, že dalekohledy s většími objektivy jsou samy větší, těžší a dražší.
Montáž
Upevnění dalekohledu ke zbrani není nic jednoduchého: musí být velmi pevné a stálé, aby se relativní poloha optiky vůči záměrné nemohla při zpětných rázech měnit; přitom ale musí být dosti pohodlné puškohled sejmout a nasadit.
Existují různé varianty montáže; zvláště u zbraní se slabším zpětným rázem se nezřídka používá poměrně jednoduchých "nacvakávacích" mechanismů. Za nejběžnější standard však lze považovat kombinaci universální lišty na zbrani, kroužků držících vlastní teleskop, a montáže, jež zapadne do obou.
Nastřelení zbraně
Bezprostředně po připevnění zaměřovacího dalekohledu ke zbrani ovšem nelze střílet (alespoň ne chceme-li zasáhnout to, na co míříme): nejprve je nutné sjednotit záměrné čáry zbraně a dalekohledu; tomu se říká nastřelení.
Základní princip je jednoduchý: upevníme pušku, abychom vyloučili nepřesnost danou rukou střelce ‐ na střelnicích k tomu bývá k dispozici nastřelovací koza ‐ namíříme na terč, a vystřelíme. Podle toho, v jakém směru a do jaké vzdálenosti od záměrného bodu kulka dopadla, posuneme záměrný bod dalekohledu. Opakujeme tak dlouho, dokud zbraň nestřílí právě tam, kam míří dalekohled.
Pro posun záměrného bodu právě slouží rektifikační šrouby: jsou dva, obvykle zhruba v polovině délky teleskopu. Šroub pro vertikální posun záměrného bodu je obvykle na horní straně, šroub pro posun horizontální bývá vpravo. Šrouby jsou vybaveny mechanismem, který umožní přesně počítat pootočení o daný úhel ‐ západka šroubu pokaždé zřetelně cvakne. V dokumentaci teleskopu (často přímo na jeho těle poblíž rektifikačního šroubu) je uvedeno, o kolik každé cvaknutí posune záměrný bod při střelbě na danou vzdálenost ‐ typickým případem bývá 1/4 nebo 1/8 palce na 100 yardů.
U většiny dalekohledů jsou šrouby opatřeny krytkami, pod nimiž je drážka, umožňují šroubem otáčet pouze za pomoci šroubováku: idea je ta, že při nástřelu teleskop přesně nastavíme, nasadíme krytky, a od té chvíle můžeme střílet zcela přesně aniž bychom s rektifikací cokoli dalšího dělali.
Některé lépe vybavené dalekohledy, zvláště ty určené pro střelbu na větší vzdálenost, však mají rektifikační šrouby bez krytek, opatřené rybinou pro snazší otáčení holou rukou a také stupnicí, umožňující odečíst přesné nastavení.
Je třeba si dát pozor na to, že u levnějších zaměřovacích dalekohledů nejsou posuny navzájem zcela nezávislé ‐ pootočíme-li šroubem pro svislý posun, změní se mírně záměrný bod i v horizontální poloze, a naopak: nastřelení pak dá víc práce a vyžaduje více pokusů a více ran. Kvalitnější teleskopy mají posun obou šroubů zcela nezávislý, zvláště důležité to je u dalekohledů, jejichž rektifikační šrouby umožňují změnu kdykoli.
Jak s puškohledem zacházet
Už jsme si řekli, že je třeba se do dalekohledu dívat z větší vzdálenosti a nepřikládat oko přímo k jeho okuláru. Samozřejmě správnou vzdálenost poznáme hned na obrazu: pokud vidíme jasný a čistý stejnoměrně prosvětlený kruh se zaměřovacím křížem, díváme se ze správné dálky.
Na nejjednodušších zaměřovacích dalekohledech nemusíme nalézt vůbec žádný ovládací prvek (vyjma rektifikačních šroubů; ty však u takového dalekohledu budou schovány pod krytkami). Většinou se však setkáme alespoň s některými z následujících ovladačů (většinu jich lze dobře vidět na třetím obrázku):
  • bezprostředně na okuláru bývá prstenec dioptrické korekce, který umožňuje uzpůsobit dalekohled oku střelce;
  • ovladač osvětlení záměrného obrazce vidíme na obrázku na horní straně blízko okuláru; jiné dalekohledy jej mívají na levé straně pouzdra proti horizontálnímu rektifikačnímu šroubu. Obvykle jde o jednoduchý otočný ovladač, umožňující osvětlení regulovat i zapínat a vypínat; pod ním se také skrývá baterie;
  • u puškohledů s proměnným zvětšením obvykle následuje otočný prstenec, regulující zvětšení;
  • přibližně uprostřed těla dalekohledu ‐ tedy v místě, kde je uvnitř uložen optický prvek se záměrným obrazcem ‐ jsou rektifikační šrouby. Jak jsme si řekli v odstavci, věnovaném nastřelování zbraně, často bývají pod krytkou;
  • jen některé ze zaměřovacích dalekohledů jsou vybaveny nastavením nulové paralaxy; většina puškohledů má paralaxu pevnou. Na obrázku vidíme nastavení paralaxy vedle rektifikačních šroubů.
Co to je nulová paralaxa a paralaktická chyba? 

Jde o to, že zaměřovací dalekohled je opticky uzpůsoben tak, aby promítal obraz záměrného kříže právě na cíl: pak je zřejmé, že jeho umístění je přesné, bez ohledu na to, z jaké vzdálenosti a z jakého úhlu se díváme do okuláru. Také to znamená, že střelec může zaostřit pohled zároveň na cíl i na záměrný obrazec.
Výrobce puškohledu ovšem nemůže vědět, jak bude cíl skutečně daleko ‐ a v tom je právě čertovo kopýtko: jestliže totiž je záměrný obrazec promítán do zásadně jiné vzdálenosti, než v níž se cíl skutečně nachází, může sebemenší pohyb oka změnit skutečný bod zamíření. Pro zjednodušení si představme, že by záměrný obrazec nebyl na cíl promítán, ale někdo jej tam skutečně donesl a umístil: pak je zřejmé, že při přesné projekci ‐ kdy obrazec leží přímo na cíli ‐ je samozřejmě jedno "odkud se díváme". Naproti tomu, čím je kříž od cíle vzdálenější, tím může pohled trochu ze strany přinést větší úchylku záměrné linie (a také to znamená, že zaostříme-li zrak na cíl, rozostří se nám kříž a vice versa).
Meopta ZD 3 - 12x56
Běžné zaměřovací dalekohledy mají vzdálenost cíle ‐ tzv. nulovou paralaxu ‐ obvykle nastavenu přibližně na sto metrů, což je asi nejběžnější vzdálenost. U dalekohledů, určených pro střelbu na blízko i na dálku, však někdy bývá k dispozici ovladač, jímž lze nulovou paralaxu změnit podle potřeby. Možnost pracovat s rektifikačním šroubem pro vodorovný posun záměrného bodu je šikovná, vane-li silnější a víceméně stálý vítr. Pak můžeme ‐ pro danou vzdálenost ‐ posunout odpovídajícím způsobem záměrnou, a mířit na střed záměrného kříže; s teleskopem, který průběžnou změnu rektifikace neumožňuje, musíme korigovat pro vítr sami a mířit "vedle".
Svislá rektifikace umožňuje uzpůsobit střelbu pro různé vzdálenosti: zatímco optika se samozřejmě dívá v přímé čáře, kulka přímo neletí; pohybuje se po balistické křivce, jež stále klesá. Při střelbě na velkou vzdálenost tedy potřebujeme záměrný bod níže, než při střelbě na blízko.
Záměrné obrazce
Snad nejklasičtější je prostý kříž; někomu lépe vyhovují kříže tlustší, jež snáze navádějí oko k cíli ‐ ty jsou pak často neúplné nebo uprostřed ztenčené, aby nepřekrývaly obraz cíle.
Řada obrazců je uzpůsobených tak, aby ‐ při známé velikosti cíle, nebo alespoň snadném odhadu této velikosti ‐ pomohly střelci co nejpřesněji odhadnout jeho vzdálenost. Sem patří záměrné obrazce s pomocnými ryskami ("Boone & Crockett" či "Varmint Hunter's"), a jako snad nejklasičtější zástupce kříž Mil Dot. Jeho rysky jsou opatřeny tečkami, jež jsou od sebe vzdáleny přesně jednu tisícinu radiánu (odtud Mil-Dot: miliradiánové tečky). Každá z teček má navíc délku přesně 1/4 miliradiánu. S touto informací lze snadno nejen odhadnout vzdálenost, známe-li velikost cíle; můžeme také dobře odhadnout případný posun záměrné při pohybu cíle, nebo chceme-li ručně korigovat účinky větru nebo balistické křivky při střelbě na velkou vzdálenost.
Na sto metrů dá tisícina radiánu vzdálenost téměř přesně 10 cm ‐ patrně proto se právě tato jednotka používá. Vidíme-li metrový objekt v cíli právě přes všech deset bodů záměrného obrazce Mil Dot ‐ je sto metrů daleko. Zabere-li bodů bodů jen pět, je to 200 m. Zabere-li bod pouze jediný, míříme na kilometr. Zabere-li bodů sedm, je to malinko přes 140 m ‐ a tak dále.
 Záleží na typu střelby ‐ jiný zaměřovací dalekohled se hodí myslivci, jiný sportovci, jiný odstřelovači (ten např. navíc požaduje krytky omezující odlesky slunce od čoček). Záleží také jak je hluboko do kapsy: v podstatě nelze udělat chybu ‐ samozřejmě při správné volbě zvětšení, světelnosti, záměrného obrazce a podobně ...
Moderní špičkové puškohledy (viz obrázek Kahles)  V roce 2006 firma Kahles představila na řadách zaměřovačů HELIA CS, CSX a CL vícenásobná výšková stavítka záměrného obrazce multizerO. Jedná se o mechanicky velice náročný prvek, který umožňuje na stavítku předem definovat několik nástřelných bodů. Výhoda takového zařízení je dvojí – buď vám umožní jednoduché uložení a opakované nastavení nástřelného bodu na více vzdáleností (např. 100, 200, 300 metrů), nebo vám umožní používat víc druhů střeliva bez nutnosti neustále na střelnici kontrolovat nastřelení zbraně. Prostě nastřelíte zbraň poprvé pro jednotlivé dálky (nebo druhy munice) a seřídíte stavítko. Kdykoliv se potom potřebujete vrátit ke konkrétní dálce střelby (nebo typu munice), jednoduše sejmete krytku stavítka, nastavíte si potřebné seřízení a je hotovo. Seřizování se provádí pomocí přiloženého plastového přípravku – klíče a není nijak komplikované. Každopádně je to něco, co (s pomocí uživatelské příručky zaměřovače), zvládne prakticky každý. Novinkou pro rok 2008 jsou dva modely sportovní a taktické optiky K 312 a K 418. Oba modely mají neosvětlenou záměrnou osnovu (K 312 v první ohniskové rovině) a jsou vybaveny korekcí paralaxy od 30m do nekonečna.

Tipy při výběru puškohledu První pohled věnujeme povrchu puškohledu a jeho celkovému dílenskému zpracování. Jakékoliv nepřesnosti, rozmazaná písmena potisku nebo i jiné zdánlivé maličkosti, jsou varováním.
* Chod zaostřování a změny zvětšení musí být plynulý bez drhnutí, ale dostatečně tuhý. Příliš volný chod může svědčit o velkých vůlích s možností projevů v nepřesnosti a netěsnosti.
* Obraz musí být brilantní, vykreslený ostře až do okrajů zorného pole. Zde často bývá obraz ostrý jen ve středu obrazu a k jeho okrajům se rozostřuje, což zjistíme zejména za šera.
* Obraz nesmí mít žádný náznak zákalu nebo barevného odstínu, což bývá slabostí optických přístrojů s plastikovými čočkami.
* Příliš lehký puškohled je pro nás varováním, že uvnitř nejsou použity skleněné čočky, které jsou nejkvalitnější, ale plast.
* Zaměřovací osnova musí být při změně zvětšení ve stabilní poloze. Bod záměru musí zůstat přesně ve středu obrazu a nesmí se změnou zvětšení svoji polohu měnit.
* Při změněn zvětšení se nesmí obraz ani zaměřovací osnova rozostřovat a zaostření musí zůstat přesné.


Puškohled Meopta ZD 3-12x56

To je dalekohled šitý na míru lovcům střílejícím často na větší vzdálenosti a je konstruován speciálně pro lov za snížených světelných podmínek. Použitá záměrná osnova typu V-DOT ve spojení se správnou úrovní jasu záměrné značky, umožňuje přesné zamíření i na malé cíle. Osvětlení značky je za běžného denního světla pozorovatelné prakticky jen při stupních 6 a 7, takže cíl pozorovaný za hraničního jasu při rozsvícení značky, nemizí v jejím jasu. Úroveň jasu lze nastavit točítkem na levé straně puškohledu v sedmi stupních označených číslicemi 1-7. Mezipolohy označené tečkou osvětlení vypínají, takže pootočením o jediný záskok lze osvětlení vypnout a naopak pootočením o jediný záskok zpět zapnout na původně nastavenou úroveň. Životnost originální baterie je asi 80 hod.


Tagy: #brokovnice, #kulovnice, #myslivost, lov, zbraně, střelivo, munice pro lovecké zbraně ...
Výbavy pro myslivce, oblečení, uniformy, obuv, lovecké a sportovní zbraně, střelivo, optika, nože. Opravy a nastřelování zbraní, rytiny
Lovecké filmy se vyznačují akcí, dynamikou, kvalitou obrazu, věrností, podívanou a vzrušením

Full hunter
Lovecké filmy se vyznačují akcí, dynamikou, kvalitou obrazu, věrností, podívanou a vzrušením ...
To prosím shlédněte, ale je to lovecké video, ne příběh myslivosti a nemusí se to všem líbit. Je to o lovu a umění přesné střelby z dobře nastřelených loveckých zbraní.
O našem pojmu - myslivosti a pohybu v přírodě toho moc neuvidíte. Ale ani myslivost se neobejde bez průběrného odstřelu zvěře. Není to o pytláctví.
Hezký zážitek ze sledování videa - je kvalitní!

U kanonu stál a furt jen ládoval Kanonýr Jabůrek

Prase - úlovek
Freiherr von Jabuhreck (Kanonýr Jabůrek)

The Battle of Königgrätz also known as the Battle of Sadowa, Sadová, or Hradec Králové, was the decisive battle of the Austro-Prussian War, in which the Kingdom of Prussia defeated the Austrian Empire. Taking place near Königgrätz (Hradec Králové) and Sadowa (Sadová) in Bohemia on July 3, 1866

Společné lovy. Používají se brokové zbraně s brokovými či jednotnými náboji, ale i zbraně kulové s kulovými náboji.

Myslivecká vizitka - krmelec v zimě
SPOLEČNÉ  LOVY

Na společném lovu se loví drobná srstnatá i pernatá zvěř (např. zajíc, bažant, liška …) a zvěř černá (lončák a sele). Společného se účastní větší počet lidí (zpravidla desítky). Používají se brokové zbraně s brokovými či jednotnými náboji, ale i zbraně kulové s kulovými náboji. 
Myslivci jsou doprovázeni honci a myslivecky upotřebitelnými psy.

Nejčastější druhy společného lovu jsou: kruhová leč, ploužení a naháňka.

Kruhová leč
Kruhová leč je společný lov, tudíž nespadá do individuálních lovů. Používá se na drobnou srstnatou zvěř (zajíc, králík).Lovci se rozestoupí do kruhu (odtud název kruhová) a na povel vedoucího honu (hospodář nebo jím pověřená osoba) zahájí leč. Střelci, vodiči se psi se začnou pohybovat směrem do středu. Po přiblížení střelců na dostřel dává vedoucí honu povel Z kola ven, což znamená, že střelci nesmí střílet do kruhu, ale jen na zvěř vybíhající s kruhu ven. Po zvážení vedoucí honu dá povel konec leče, tudíž střelec vybíjí zbraň a je zakázána jakákoli střelba.
U tohoto lovu je nutná vysoká disciplina a organisovanost. Také terén by měl být přehledný. Vzhledem k minimálním přirozeným stavům drobné zvěře se ve větší míře tato leč používá už jen na jihu Moravy.
Jak probíhá běžně v praxi naháňka ukazuje názorně video. Často to bývá únavný pohyb v přírodě za špatného počasí.

Lovecká kulovnice MANNLICHER SCHÖNAUER celopažba

Na loveckých stezkách
Lovecká kulovnice  MANNLICHER SCHÖNAUER

Komentář k lovecké zbrani: Kulovnice Mannlicher jsou nádherná klasika a v krátké celopažbě můj sen, který sem si konečně splnil. Mannlicher těchto řad, se nedá srovnávat v podstatě s ničím, co se týče povrchu, spasování součástí, materiálů atd. nemá, podle mě, konkurenta v opakovacích kulovnicích. Kdo si libuje v ruční práci nedá ji z ruky, každá zbraň byla montovaná z očíslovaných dílů a skládaná jako jeden kus, žádná masová výroba. Dnes dělá původního Mannlichera 1903, údajně pouze jedna soukromá firma v Rakousku, která koupila licenci a technickou dokumentaci, výroba je malosériová a pochopitelně na objednávku. Údajně je dělají původními výrobními technologiemi.
Mým snem je mannlicher 1908 v celopažbě v ráži buď 8x57IS - s novou hlavní, původní schránka a ráže musí být pro 8x56MSch, nebo v ráži 8x64S - pak musí být schránka v ráži 30-06 - tento model jsem ale ještě nikde neviděl jako originál v celopažbě, takže klidně polopažbu a délku hlavně 650 mm, pro původní náboj 8x64S.
Kulovnice Mannlicher Schönauer Classic - celopažba
Ještě dodám, že jediná nevýhoda mannlichera 1903 oproti systému mauseru M98, spočívá v tom, že je klika závěru posunutá více dopředu do výhozního okénka, což je, alespoň pro mě nepodstatný detail. Pak ještě klapková montáž, ta se dá koupit i dnes (recknagel) ale je 2x dražší než otočná na mausera 98.
Investice se ale určitě vyplatí, taková zbraň pokud je udržovaná, je rodinné stříbro. (nimrod lovecké forum)

MANNLICHER PRO HUNTER Technische Daten

MANNLICHER PRO HUNTER
Stainless
Mountain
Mountain Stainless
Kaliber
.222 Rem.
.223 Rem.
.22-250 Rem.
.243 Win.
6,5x55 SE
.25-06 Rem.
.270 Win.
7X64
7 mm-08 Rem.
.308 Win.
.30-06 Spr.
9,3x62
.338 Fed.
Magnumkaliber:
.300 Win. Mag.
9,3x62
7 mm WSM*
.270 WSM*
.300 WSM*
.300 Wthby. Mag.
.243 Win
6,5x55 SE
.25-06 Rem
.270 Win
7 mm-08 Rem
.308 Win
.30-06 Spr.

Magnumkaliber:
.300 Win. Mag.
7 mm WSM*
.270 WSM*
.300 WSM*
.222 Rem.
.223 Rem.
.243 Win.
6,5x55 SE
.25-06 Rem.
.270 Win.
7 mm-08 Rem.
.308 Win.
.30-06 Spr.
9,3x62
6,5x55 SE
.25-06 Rem.
.270 Win.
7 mm-08 Rem.
.308 Win.
.30-06 Spr.

Lauflänge
600 mm (Standardkaliber) und *
650 mm (Magnumkaliber)
508 mm

Magazin
Kastenmagazin Kunststoff

Abzug
Druckpunktabzug
oder Rückstecher (Kombiabzug)
Druckpunktabzug oder Rückstecher

Schaft
Kunststoffschaft (schwarz) glasfaserverstärkt.

Ausführung
ohne Visierung
Visierung gegen Aufpreis

Gesamtlänge
1.150 mm (Standardkaliber)
1.200 mm (Magnumkaliber)
1.050 mm

Gewicht
ca. 3,5 kg (Standardkaliber)
ca. 3,7 kg (Magnumkaliber)
ca. 3,3 kg

Puškohledy KAHLES HELIA CSX. Optika, Puškohledy, Střelectví, Nastřelení lovecké zbraně

Puškohled Kahles Helia CSX 3-12x56
Myslivost vyžaduje dobré technické a optické vybavení. Jedním ze špičkových výrobků optiky jsou puškohledy Kahles. Zkušenými lovci jsou považovány za nejlepší. Dnes už jsou dostupné skoro každému mysliveckému nadšenci pro lov ve ztížených podmínkách. Náročný terén, nepříznivé světelné podmínky, neočekávané situace, to jsou podmínky, které vyžadují rychlá rozhodnutí a intuitivní ovládání všeho vybavení zvláště pak puškohledu.

Extrémně široké zorné pole lehkého modelu KAHLES HELIA CSX poskytuje výjimečný přehled v každé situaci a dovoluje  střílet s oběma očima otevřenýma. Díky nové digitální elektronice CSX může být intenzita osvětlení velmi rychle přizpůsobena aktuálním světelným podmínkám pomocí dotykového ovladače. Nastavení lze jednoduše a okamžitě uložit do stavu „stand-by“. Přesně identifikovatelný červený bod puškohledu KAHLES HELIA CSX navede oko přímo na cíl. Toto je okamžik, kdy můžete plně využít všechny svoje schopnosti a přednosti puškohledu KAHLES HELIA CSX .

1,1-4×24L; 1,5-6×42L; 2,5-10×50L; 2,5-10×50L mz; 3-12×56L; 3-12×56L mz

L …. tělo z hliníkové slitiny
mz .. Multizero
Všechny modely jsou dostupné také v provedení LS s montážní lištou typu Swarovski (SR)
Optika
Optická sestava puškohledu KAHLES HELIA CSX se čtyřmi ručně broušenými čočkami špičkové kvality v objektivu vytváří extémně čistý a hluboký obraz v jasně definovaném širokém zorném poli bez jakýchkoliv deformací u jeho okrajů.
Uložení
Extrémně odolné tělo puškohledu KAHLES HELIA CSX je soustruženo z monobloku vysokojakostní slitiny pomocí nejmodernějších metod obrábění.
Rektifikační mechanismus
Extrémně přesný rektifikační mechanismus puškohledu KAHLES HELIA CSX zajistí absolutní opakovatelnost nastavení hodnot.
Náhradní baterie
Náhradní baterie puškohledu KAHLES HELIA CSX je uložena v krytce rektifikačního točítka.
Záměrná osnova
Puškohledy KAHLES HELIA CSX mají robustní, nezvětšující se, záměrnou osnovu, která je umístěna ve druhé obrazové rovině. Záměrná osnova puškohledu KAHLES HELIA CSX je leptaná do skla. Kombinace těchto skutečností poskytuje rozhodující výhodu při daleké střelbě.
Digitální technologie osvětlení
Puškohled KAHLES HELIA CSX je opatřen digitálním plynulým ovládáním jasu nasvícení. Ovládání puškohledu KAHLES HELIA CSX je absolutně bezhlučné, s pamětí posledního nastavení a červeným indikátorem spuštění. Ovládání digitální technologie CSX je odlišné od běžných analogových ovladačů, a umožňuje výjimečnou životnost baterie – až 500 hodin.
AMV optická vrstva
Všechny čočky puškohledu KAHLES HELIA CSX jsou pokryty optimalizovanou AMV optickou vrstvou, která poskytuje téměř bezztrátovou světelnou propustnost v kritické oblasti spektra, okolo 520 nm, čímž dokáže využít i poslední zbytky viditelného světla.
Vodotěsnost
Je samozřejmostí, že puškohledy KAHLES HELIA CSX jsou plněny dusíkem a díky dokonalému utěsnění jsou vodotěsné (do hloubky 4m – 0,4baru), vlhko a prachotěsné.

Kahles splní požadavky velmi náročného lovce-myslivce, ale nezapomeňte než stisknete spoušť kulovnice, na bezpečnost zacházení se zbraní a ověřte si kam a na co střílíte. Vystřelený náboj už nelze vzít zpátky!
Na webu firmy Kahlesusa se dočtete víc, ale anglicky s výběrem i nabídkou novinek

#Optika, Puškohledy, Střelectví, Nastřelení lovecké zbraně, Dalekohledy, Hunting Rifles, lov, Reklama a lov, Lov ve svobodném světě,

 Zdroj: kahlesusa.com/Rifle-Scopes/Hunting-Models.html

Puškohled Meopta Artemis 2100 7x50 RD

Artemis 2000 3-12x50
Puškohled Meopta Artemis 2100 7x50 RD

proměnné zvětšení, odlehčený ocelový tubus, jedinečná konstrukce vnitřního mechanismu zajištující nevyšší mechanickou odolnost, vynikající rozlišovací schopnost a světelná propustnost dosahující 90 %, vícenásobné antireflexní vrstvy, vodotěsný, odolný proti orosení vnitřních ploch, plněný dusíkem, záskokový mechanismus, horizontální a vertikální rektifikace s krokem 1 cm / 100 m, kvadratický průběh rektifikace, hmotnost 650 g, závěr: toto jsou vlastnosti, které ocení především profesionálové a ti, pro něž je myslivost a lov neoddělitelnou částí životního stylu.
Průřez puškohledem Artemis 2000
Model 3-12x50
Zvětšení 3-12x
Optický průměr objektivu: 50 mm
Zorné pole: 11-3,3 m/100 m
Vzdálenost výstupní pupily: 75 mm
Dioptrický rozsah okuláru: ±3dpt
Rektifikační rozsah: 116 cm/100 m
Hmotnost: 650 g
Umístění záměrného kříže: P

Artemis 7x50 (3-12x50) je velmi osvědčený puškohled pro lov za šera a ztížených podmínek. Je robustní, pevný a s americkou montáží s podhledem je praktický při nošení zbraně. Montáž a nastřelení je snadné pro toho, kdo je jen trochu zručný a porozumí nastavení. Snadno se nastřelí na cíl na tři rány. To ovšem zvládne ten, kdo nastavení zkusí doma s průhledem hlavní bez závěru a zkusmém pootočení rektifikace. A pamatuje si, nebo poznamená směr otáčení.

Pro většinu českých myslivců splní tento už osvědčený puškohled i náročné požadavky na přesnou střelbu a za rozumnou cenu.

Myslivci a krátké střelné zbraně - pistole, revolvery a podobné nebezpečné hračky

Colt americké kavalerie
Jen si myslivci a chlapci nepořizujte ty pistole, revolvery, kolty a podobné zbraně jako hračky do ruky. Snad jen pro nutnou obranu rodiny nebo účely sportovní střelby, organizované na střelnici. Člověk je nestabilní blbec, nevedený, někdy nevychovaný, s neřízenými výkyvy spánku, života a své hlouposti.
Ukazovat před děvčaty revolver místo penisu, jak dámy říkají, to občas také pánové dělají (exhibují).
Na to, každý to ví, je šikovný vlastní funkční penis a ne jiné hračky.

Ve spánku si jeden hrál a nevěděl o tom (píšou to servery na netu):
Američan Sandforth Rothman, toho ze spánku probudil výstřel z pistole. Nejhorší však bylo zjištění, že má prostřelené koleno a také to, že si bolestivé zranění nejspíše způsobil sám. Pravděpodobně totiž trpí náměsíčností.
Třiašedesátiletý postřelený z Boulderu v Coloradu řekl policii, že si z oné osudné události nic nepamatuje. V době incidentu byl ale v domě sám, píše britský server Metro.
Zbraň, z níž se střílelo, patří také postřelenému. Devítimilimetrovou pistoli si obvykle schovává nedaleko postele. Podle policistů nebyl muž pod vlivem drog ani alkoholu, užívá pouze léky proti bolesti,a to na řádný lékařský předpis.
O tom, že vlastnit zbraň může být velmi nebezpečné, vypovídá i další případ, jenž se odehrál před pár dny. Dvaapadesátiletý Darrel Elam z Washingtonu si pořídil pistoli, ale bál se, že v pouzdře není dostatečně v bezpečí. Tak si ji chtěl přendat na "bezpečnější" místo do kapsy u kalhot. Přitom ale ze zbraně vystřelil. Kulka prolétla levou hýždí a stehnem, zastavila se až těsně nad kolenem.

Pistoli nepotřebujete v myslivosti vůbec, střelba na zvěř i z velké ráže revolveru je neúčinná.

Viděl jsem to v jednom nejmenovaném případě kdy frajer dostřeloval prase, které po nepřesné střelbě z kulovnice, odešlo do krytu kraje lesa. Viditelnost byla jako při úplňku, ale divočák byl stále aktivní i po zásahu 7 nebo 9 ran kamsi potmě... opatrným pistolníkem. Prostě myslivost není žádná kovbojka, přesto mezi myslivci jsou experti co pracují ve státní službě a myslivost kazí (dokonce pytlačí tak, že to všichni tiše tolerují a dělají to někteří taky - plní mrazáky)

Střílí tento myslivec rychle, bez rozmyslu a na všechno. Taky se tomu říká mezi myslivci "hlad po ráně". Takový myslivec má jen malý mozek i penis. Někdy se přesvědčte na poslední leči, že je tomu tak.

Takové jsou zprávy a byly doby, kdy i na myslivecký úřad v okresech chodily pravidelné zpravodaje, kde se události kolem zbraní a neštěstí podrobně popisovaly. Dnes to píší bulvární noviny, které tahají informace z okolí a policie.


Blaser R93 and sauer 202-300 mag. Mauser 03-375H&H. Wild boar hunt in Hungary.

myslivec z lipového dřeva

Toto myslivost není přátelé...to je lov


Střílejí tu černou, jako holuby na střelnici, no nevím, nevím co k tomu napsat...ale je to reklama na lovecké zbraně a ten lov se děje v Maďarsku.

Videa jsou profesionálně natočena a velmi, velmi poučná, tak si to pusťte dvakrát - doporučuji. 
Dobře pozorujte tu střeleckou techniku a nabíjení kulovnice.

Wild boar hunt in Hungary with aim point optics on blaser R93 and sauer 202-300 mag.Mauser 03-375H&H

CZ 455 Nová generace malorážek z České zbrojovky Uherský Brod

S malorážkou na lišku

CZ 455 Nová generace malorážek z České zbrojovky Uherský Brod

Malorážky CZ 452 a CZ 453 vyráběné v České zbrojovce, patří mezi nejvyhledávanější zbraně svého druhu ve světě a ve své kategorii patří mezi nestárnoucí legendy, které provázejí sportovní střelce, myslivce a lovce po celý jejich život. Na základě současných poznatků a přání střelců, připravila Česká zbrojovka zcela novou generaci malorážek CZ 455, jejichž konstrukce přebírá osvědčené prvky modelu CZ 452 a doplňuje je moderními prvky, které zvyšují uživatelský komfort a rozšiřují možnosti jejich použití.

Konstrukce
Mezi osvědčené prvky malorážek vyráběných v České zbrojovce patří pevné ocelové pouzdro závěru, velmi pevný závěr uzamčený dvěma masivními ozuby na otočné objímce, navlečené na zadní části těla závěru, přičemž na pravý ozub navazuje ovládací klika závěru. Vybrání pro ozuby je v zadní části pouzdra závěru. Uzamčení je velmi, pevné, směle můžeme říci neobvykle předimenzované a umožňuje použít jakékoliv výkonové laborace všech používaných nábojů ráže 17 MH2, 17 HMR, 22 LR a 22 WMR. Závěr je sice válcový odsuvný, ale při nabíjení se neotáčí. V žádném případě nejde o odvozeninu systému Mauser. Podávání nábojů do nábojové komory i vyhazování prázdných nábojnic je velmi spolehlivé. Na vysoké spolehlivosti má nezanedbatelný podíl konstrukce vytahovače s přidržovačem, uchycených plochou pružinou ve tvaru písmene C, která obepíná přední část závěru. Vytahovač i přidržovač jsou uloženy v otvorech těla závěru bez použití čepů. Uvedené konstrukční řešení je velmi pevné a zároveň zajišťuje snadnou vyměnitelnost poškozených součástí.

Zapomenout nesmíme ani promyšlenou konstrukci jednoduché, ale naprosto spolehlivé pojistky, která v zajištěné poloze přímo blokuje úderník. K pasivní bezpečnosti přispívá konstrukce spoušťového mechanismu. Spoušťová páka a záchyt úderníku tvoří trojúhelníkovou sestavu a při nestisknuté spoušti jsou vzájemně vzepřeny. Při pádu zbraně nemůže dojít k pohybu součásti jejich setrvačností a k náhodnému výstřelu. Spoušť má stavitelný odpor a je chráněná ocelovým lučíkem. Před lučíkem je zásobníková šachta. Stěžejní částí malorážek vyráběných v České zbrojovce, je pevná za studena kovaná hlaveň, dlouhodobě se vyznačující se vysokou přesností a trvanlivostí.

Slovo konstruktéra
O popsání konstrukce malorážek, vývoje a podstatných konstrukčních uzlů CZ 455 jsem požádal osobu nejpovolanější, konstruktéra Jaroslava Malinu. „Práce nám trvaly asi tři čtvrti roku. Měli jsme úkol vytvořit a posléze nabídnout zákazníkům variabilní malorážku, umožňující snadnou výměnu hlavně a ráže, kterou by si mohl provést sám majitel zbraně. Samozřejmě jsme přebrali osvědčené prvky z konstrukce CZ 452, ale podle potřeby jsme na nich provedli některé úpravy. Vytvořili jsme pouzdro závěru a závěr, včetně zásobníkové šachty, shodné pro všechny modely a ráže. Razantně jsme změnili uložení hlavně. Pod kolmým temenem hlavně, pod nábojovou komorou, je vybrání s rovným provoúhlým osazením, které přesně dosedá do čela závěru a přední na plochu ocelové vložky vyztužující zásobníkovou šachtu, která je pevně spojená s pouzdrem závěru.
Do spodní částí hlavně hlavně, pod nábojovou komorou, jsme vyfrézovali dvě drážky ve tvaru V. Do zadní plochy drážek tlačí čela dvou imbusových šroubů procházejících závity na spodní ploše čela pouzdra závěru. Šrouby tlačí hlaveň na dosedací plochy v pouzdru závěru. Uložení hlavně je konstrukčně jednoduché, stálé a pevné. Hlaveň je uložená v jednom bodě a může volně kmitat. Výměnu lze provádět s pomocí běžně dostupných klíčů, bez speciálních nástrojů. S možností změny hlavně a případně ráže jde ruku v ruce konstrukce zásobníku a tvar zásobníkové šachy. Pro zásobování používáme naše standardní plastové zásobníky shodné pro náboje 22 LR a 17 HM2, a 22 WMR a 17 HMR.

Zásobníková šachta odpovídá rozměrům zásobníku ráže 22 WMR (17 HMR) a pro použití zásobníku na náboje ráže 22 LR a 17 HM2 je do její zadní části vložen jednoduchý plastový segment, zajištěný příčným ocelovým čepem. Zásobník je ve zbrani zajištěn pružným záchytem na čele zásobníkové šachty. Spoušťový mechanismus prvního modelu CZ 455 Lux má stavitelný odpor spouště. Spoušť nemá napínáček, ale varianta s napínáčkem je připravena. Spoušť je chráněná ocelovým lučíkem. Na temeni závěru je pojistka. K míření slouží ocelová stavitelná mířidla LPA s výškově a stranově posuvným hledím s pravoúhlým zářezem a výškově nastavitelnou hranolovitou muškou, která je chráněná tunelem z ocelového plechu. Systém zbraně je uložen do osvědčené pažby vyrobené z kvalitního ořechového dřeva. Pažba je chráněná kvalitním lakem, ocelové zbraně části jsou brynýrovány. Závěr zůstává tradičně v barvě kovu. Změnou konstrukce a pomocí moderní technologie výroby, jsme dosáhli celkového zjednodušení výrobního procesu. Díky tomu jsme schopni daleko rychleji a pružně reagovat na aktuální požadavky zákazníků.“

Hlavní výhody nové konstrukce malorážek CZ 455 1. Jednoduchá konstrukce 2. Jednotné pouzdro závěru shodné pro všechny modely CZ 455, bez ohledu na ráži. S ohledem na novou konstrukci není pouzdro závěru použitelné do starších modelů CZ 452 a CZ 453. 3. Závěr shodný pro všechny modely a ráže modelu CZ 455 4. Vyměnitelná hlaveň 5. Snadná přestavba na kteroukoli ráži 6. Nová mířidla LPA 7. Jednoduché rozložení a celková údržba. Rozložení a výměna hlavně Vyjmeme zásobník a zkontrolujeme, není-li náboj v nábojové komoře. Stiskneme spoušť a pohybem dozadu vysuneme závěr. Vyšroubujeme šrouby zajišťující lučík a lem zásobníkové šachty, které zároveň drží v pažbě pouzdro závěru.
Zde máme další příklad jednoduché konstrukce. Dva silné šrouby drží pohromadě lučík, pouzdro závěru se spoušťovým mechanismem a hlaveň v pažbě. Sejmeme lučík a vymezovací vložku pod lučíkem. Vyjmeme pouzdro závěru se spoušťovým mechanismem a hlavní a zásobníkovou šachtou. Povolíme dva šrouby zašroubované do čela pouzdra závěru a z čela závěru vyjmeme hlaveň. Je-li malorážka v ráži 22 LR (17 HM2), můžeme, ale nemusíme vysunout čep držící segment v zásobníkové šachtě. Tímto je rozborka dokončená. Zpětné složení se provádí opačným postupem a neskrývá žádná úskalí. Zasuneme hlaveň do pouzdra závěru (hlaveň lze zasunout pouze jedním způsobem na doraz na dosedací plochy, takže se nelze splést a ukotvit hlaveň jinak než správně), zašroubujeme její zajišťovací šrouby tak, aby šly zpětně uvolnit s vynaložením běžné síly, bez poškození.
Pokud chceme nechat malorážku v ráži 22 LR nebo 17 HM2, vsadíme do zásobníkové šachty plastový segment a zajistíme jej čepem. Jestli malorážku přestavujeme na ráži 22 WMR nebo 17 HMR, segment nevsazujeme, protože zásobníky jsou širší. Pouzdro závěru s hlavní a spoušťovým mechanismem vsadíme do pažby, do příslušného vybrání v pažbě vložíme vymezovací vložku a na ni položíme lučík, do jehož otvorů vložíme dva šrouby držící pohromadě sestavu pažby a závěru. Sestavení zbraně dokončíme vsazením závěru a zásobníku. Pro běžné čištění stačí vyjmout zásobník a závěr z pouzdra závěru.

Praktická zkouška Střelecké vlastností malorážky CZ 455 Lux v ráži 22 WMR, k níž jsem měl vyměnitelnou sadu hlavně a zásobník ráže 22 LR, jsem provedl na zkušební střelnici České zbrojovky. Malorážka CZ 455 v ráži 22 WMR/22 LR, si zachovala vynikající přesnost, snadnou ovladatelnost a spolehlivost starších modelů CZ 452. Vynikající a jednoduše nastavitelná spoušť přispívá k příjemné střelbě a střelec se může plně soustředit na střelbu a vychutnat si požitek ze skvělých zásahů. Malorážka CZ 455 zkrátka šlape jako hodinky.

Střílel jsem vsedě s oporou, ale neodolal jsem vyzkoušet ani rychlou střelbu vstoje a bez opory s rychlým a razantním nabíjením. K dispozici jsem měl zásobníky s kapacitou 5 a 10 nábojů. Když jsem v průběhu střelby opakovaně prověřil možnost výměny ráže, znovu jsem ocenil jednoduchou a nadmíru účelnou konstrukci zbraně. Během zkoušky jsem vypálil více než 250 nábojů ráže 22 LR a 22 WMR od několika výrobců a nezaznamenal jsem ani jednu závadu. Přesnost malorážky CZ 455 je v obou rážích vynikající. S kvalitními náboji lze dosahovat mimořádných seskupení zásahů.

Závěr: Nová generace malorážek CZ 455 se stavebnicovou konstrukcí, otevírá České zbrojovce a jejím zákazníkům další možnosti využití desítkami let osvědčených zbraní se značkou CZ. Obrovskou výhodu a rozsáhlé možnosti představuje právě variabilita a snadná, rychlá přestavba na kteroukoli ráži v rozsahu 17 HM2, 22 LR, 17 HMR, 22 WMR. Když přidáte tradiční přesnost, spolehlivost a dlouhou životnost, dostáváte skvělou malorážku vhodnou pro sportovní a rekreační střelbu i lov drobné zvěře, která vám bude dobře sloužit celá dlouhá léta. Malorážky CZ 455 se v roce 2010 vyrábí ve variantách LUX, Standard a American, v rážích 22 LR, 22 WMR a 17 HMR. Technické údaje zbraně CZ 455 LUX Ráž: 22 Long Rifle Celková délka: 1083 mm Výška: 190 mm Šířka: 65 mm Délka hlavně: 630 mm Kapacita zásobníku: 10 nábojů Hmotnost bez nábojů: 3000 g

Fotogalerie

Malorážka CZ 455 Lux
Malorážka CZ 455 Lux
Malorážka CZ 455 Lux
Malorážka CZ 455 Lux
Malorážka CZ 455 Lux
Malorážka CZ 455 Lux
CZ 455 Lux s vyjmutým závěrem a zásobníkem
CZ 455 Lux s vyjmutým závěrem a zásobníkem
CZ 455 Lux rozložená na základní součásti
CZ 455 Lux rozložená na základní součásti
Pouzdro závěru s hlavní, zásobníkovou šachtou a spoušťovým mechanismem.
Pouzdro závěru s hlavní, zásobníkovou šachtou a spoušťovým mechanismem.
Pouzdro závěru se zásobníkem ráže 22 WMR/17 HMR
Pouzdro závěru se zásobníkem ráže 22 WMR/17 HMR
Pouzdro závěru se zásobníkem ráže 22 LR a vymezovacím segmentem vsazeným v zásobníkové šachtě.
Pouzdro závěru se zásobníkem ráže 22 LR a vymezovacím segmentem vsazeným v zásobníkové šachtě.
Pouzdro závěru se zásobníkovou šachtou a vyjmutými zásobníky
Pouzdro závěru se zásobníkovou šachtou a vyjmutými zásobníky
Zadní část hlavně je upravena pro rychlou výměnu a snadnou montáž do pouzdra závěru. Dobře jsou vidět zářezy ve tvaru v pod nábojovou komorou a šrouby v čele pouzdra závěru.
Zadní část hlavně je upravena pro rychlou výměnu a snadnou montáž do pouzdra závěru. Dobře jsou vidět zářezy ve tvaru v pod nábojovou komorou a šrouby v čele pouzdra závěru.
Pouzdro závěru se zásobníky ráže 22 LR, 22 WMR/17 HMR a vymezovacím segmentem se zajišťovacím čepem
Pouzdro závěru se zásobníky ráže 22 LR, 22 WMR/17 HMR a vymezovacím segmentem se zajišťovacím čepem
Pouzdro závěru shora s pohledem do výhozního okénka a zásobníkové šachty
Pouzdro závěru shora s pohledem do výhozního okénka a zásobníkové šachty

Zdroj: cas.myslivost.czGREAT HUNTING

CO SE TADY ČTE NEJVÍCE ?

HUNTING

Vybraný příspěvek

Srnčí na jalovci s domácím houskovým knedlíkem. Zvěřina a kuchyně myslivce, Lovy srnčí zvěře, Fotografie z myslivosti

Srnčí na jalovci s domácím houskovým knedlíkem Jistě každého z nás při šoulačce či čekané v tichu lesa překvapil šramot,  puška šla...

HLEDÁTE TEN SVŮJ PŘÍBĚH? JE MOŽNÁ TADY!

#Černá zvěř - bachyně #Daněk #Kančí steaky #Lovecké právo #Lovecké stezky #Srnčí zvěř #Waldemar Matuška 1 milion čtenářů Aglomerace aktivity radosti a milování života Amerika Anatomie jelena Aport Bažant Bažant pečený Berneška Borrelióza Borůvky Bowhunting (lovecká lukostřelba) Brenneke broková dvojka broková kozlice Cazando con Arco Cesty Co budeme vařit dnes? Čáp bílý Čas lásek jelenů Čejka Čekaná Černá zvěř Černá zvěř - bachyně Černá zvěř - kňour Červenka obecná Čiplenka Čištění zbraně Čmelák Dalekohledy Dančí zvěř Daněk Datel černý deer rut Diana bohyně lovu Dívka s liškou Divočák Doby lovu zvěře Dostřelná rána Double Rifle Dravci Drobná zvěř Drozd kvíčala Dřevo a teplo Dudek chocholatý Erika Evropská Unie Fotografie z myslivosti Gepard Golden Eagle Gorilla Hájovna U pěti buků Halali hamerles Happy Days Hejkalové Heligonky Hirsch-König des Waldes Historie HMYZ Holub hřivnáč Honili myslivci Hořící špalek Houby Humor o myslivosti HUNTING Hunting Rifles Husa divoká Chile Atacama Chov zvěře Chrutí černé zvěře Chukar Partridge Idiots With Guns Instinkty a pudy Investiční zlaté mince Jagd Jaguar Jahody Jak na to? Jak zajíc přelstil líného hajného Jaro Jelen Jelen (Red Deer) Jelen útočí Jelení guláš Jelení kýta Jelení říje Jelení steak Jestřáb lesní Jezevec John Denver Kachna Kachna divoká Kalendárium Kalous ušatý Kančí gulášek Kančí kýta na smetaně Kančí kýta na víně Kančí ragů Kančí se šípkovou Kančí se šípkovou rybíz jako brusinky Káně lesní Kaňkování Klíště obecné Kňour útočí Koně Koroptev Krahujec obecný Kritické myšlení Krkavec velký Krmelec Krmeliště černé zvěře Krmeliště černé zvěře-kamery Krmeliště pro vysokou Krmítko Krteček Křepelka polní Kukačka obecná Kulovnice Kulový dvoják Kuna lesní Kuriozity Kvakoš noční Kynologie Labuť Lama Laně Lankasterka Lasice hranostaj Láska Ledňáček Les Lesní plody Lesnická škola Lesník Lion (Lev) Liška Liška Eliška Lončák Los (Elk) lov Lov na daňky Lov na jelena Lov na lišku LOV NA SRNCE Lov ve svobodném světě LOVEC BŘÍDIL Lovecká optika Lovecké brokovnice Lovecké příběhy Lovecké signály Lovecké stezky Lovecké štěstí Lovecké zátiší Lovecké zbraně Lovecký pes Lovu zdar! Lovy černé zvěře Lovy fotoaparátem Lovy lukem a šípem Lovy na černou v Maďarsku Lovy srnčí zvěře Lucky deer Makov Malorážka Mannlicher Schönauer kulovnice Markazíni Mateřství a péče o potomstvo Mauser M03 Mauser M98 Medicina Medvěd Milování světu vládne Milování v přírodě Minutkový srnčí guláš Miška Montáže Moose Hunting Muflon Myslivci a konfliktní situace Myslivcův sen Myslivec a zvuky v přírodě Myslivecká mluva Myslivecká videa Myslivecká zábava Myslivecká zařízení Myslivecké fotografie Myslivecké léto Myslivecké písničky Myslivecké pověsti Myslivecké ráno Myslivecké tradice Myslivecké vánoce Myslivecké zvyky a pověry Myslivecký ples Myslivost a Michaela Na loveckých stezkách Na lovu muflonů Na stojáka Naháňky Namlouvání Nástřel Nastřelení lovecké zbraně Naše domovy a chalupy Názory myslivců Nepravidelný desaterák O Evě a Adamovi Obory a zvěř Odchyt pernaté Once Upon a Time in The West Optika Orel bělohlavý Orel na hnízdě Ornitologie Osudový srnec Otázky z myslivosti Památka myslivce Pamětní mince Páření Čmelák královna Pasování Paul Mauser Pečená kachnička Pečené prasátko Pernatá zvěř Pes přítel myslivce PF Podzim Pohádka O chytré kmotře lišce Pohádka stromů Polák chocholačka Polesí Strzalowo Polesí Strzalowo Polsko Posed Poslední hon Poslední hryz Poslední leč Poštolka Potápka chocholatá Pranostiky a příroda Pravidla lovu srnčí zvěře Predátoři Příroda Příroda a lidé Příroda a myslivost Příroda a zdraví Přírodní fantazie Přírodní srnčí kýta Psychopati Ptáci Puškohledy Pytláci Radost a uspokojení Raffle ball hunting Red Deer Cam Reklama a lov Roček Ruger’s M77 RSI Rychlý srnec Rys ostrovid Rytíři lesů Říje Sauer 101 Sele prasete divokého Shozy Siga Skřivan Skupinka jelenů různého věku Skupinový život Slanisko Slípka zelenonohá Slivovice Sluka lesní Slunce Sociální sítě Sojka obecná Sokol stěhovavý Sokolnictví South Africa Sovy Společné lovy Srnče Srnčí guláš po myslivecku Srnčí játra Srnčí na kořenové zelenině pečené v troubě a houskový knedlík Srnčí říje Srnčí zvěř Srnec Srnec jako ze zlata Srnec Škůdník Srnec v červnu Sršeň obecná Stádo tlupa rudl Stalo se Stehlíci a ledoví muži Straka obecná Strakapoud velký Strašidla Strzalowo Střelectví sv. Hubert Svíčková Svišť Svítilna TK09 SWAROVSKI Swedisch Fire Torch Sýkorky Synantropie Šípková omáčka ke zvěřině Škodná Šoulačka Špičák Švestky Teritorium Termovize Tetřev hlušec Tetřívek obecný TCHOŘ Tom Miranda Tombola Trofeje Trojákové čtyřče - rarita Tři jednou ranou Ťuhýk Újeď Upíři Úspěšný lov Vábení Velikonoční sekaná Verše myslivce Veverky VIDLÁK Vlha pestrá VLK V KANADĚ Vnadiště Vodouš šedý Volavka popelavá VORAŘI Vtipy Vydra Vysoká Vysoká zvěř Vytápění chalupy Webové kamery Welshspringerspaniel Wildlife Woodcock Hunting Zahrady Zacházení se zbraní Záchranná stanice Zajíc Zákony a předpisy o myslivosti Záraz Zdraví Ze života černé zvěře Zeiss Zima a hlad v lese Zimní oblečení a obutí Zlato a šperky Značení zvěře Zoologie Zpracování zvěřiny Způsoby lovu a historie Zubři Zůstal v ohni Zvěř a počasí Zvěř v zimě Zvěř živě Zvěřina Zvěřina a kuchyně myslivce Zvěřinová paštika Zvěřinové recepty Zvěřinový guláš Ženy a myslivost Žít ve svobodě Životní srnec
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...