Zobrazují se příspěvky se štítkemPes přítel myslivce. Zobrazit všechny příspěvky
Zobrazují se příspěvky se štítkemPes přítel myslivce. Zobrazit všechny příspěvky

LOVECKÝ PES Aronek v obleku....nám sděluje: Polibte mi pr..del myslivci, právě dělám stojku v novém kabátku no co, jsem na rekreaci s Kateřinou....! (photo by katerina lisova)

Lovecký pes Aronek v obleku....nám sděluje: Polibte mi pr..del
 myslivci, právě dělám stojku v novém
kabátku no co , jsem na rekreaci s Kateřinou.

#Diana bohyně lovu, Lovecký pes, Lovu zdar!, aktivity radosti a milování života, 


Fotografie z myslivosti, Humor o myslivosti, Kuriozity, Kynologie, Pes přítel myslivce, Ženy a myslivost


Jak bylo již řečeno, myslivci je vysoko ceněna trofej ulovené zvěře, tedy parohy, kančí zuby a další náležitosti. 

Ovšem na příklad kvůli parohům se nemusí člověk zrovna stát myslivcem, chodit na brigády a plahočit se po lese, k tomu mu stačí se pouze oženit s vhodnou ženou a parohy má doma co by dup a bez práce. A nakonec ani ty hony a lov už nejsou to, co bývalo. Snad každý trouba pochopí, že lovec, vystaven nevlídnému počasí (chladu, dešti, marastu) potřebuje zahřát, a to nejen pohybem, ale i vnitřně. Bývávalo. Dnes stateční mužové lovci jsou nuceni před začátkem lovu potupně dýchat do testerů kvůli alkoholu, jestli nepožili. Vždyť alkohol k myslivci patří jako ryba k vodě.

Zdůvodnění, že alkohol zapřÍčiňuje mezi myslivci úrazy, neobstojí, k těm dochází tak jako tak a postižení si za to stejně mohou sami, nakonec dobře jim tak, neměli tam co dělat, co lezli lovci do rány. Věřme, že úřady  nakonec zase přijdou k rozumu a vrátí se staré krásné zlaté časy, kdy alkohol byl nezbytnou součástí lovu.

Zdroj: Necyklopedie a humor o myslivosti

Něco humoru je tu třeba tak otevírám Necyklopedii (co to je?) Podívejte se v mentální nouzi tam! Srnec jako ze zlata, Pes přítel myslivce, Lovecké příběhy, Humor o myslivosti

Příběh  z  lovecké fotografie (by katerina lisova)

Google

Jak se stát myslivcem

Pokud se tak někdo rozhodne, cesta k tomuto cíli bývá poněkud trnitá. Myslivcem se může stát pouze člověk bezúhonný (to kvůli flintě), duševně i tělesně zdráv. Adept musí absolvovat dlouhé školení o zvěři, jejím chovu, zákonech a zbraních. Též musí odpracovat, a to bezplatně jistý počet hodin pro blaho myslivecké společnosti. Poté následují přísné zkoušky a pokud je adept úspěšně absolvuje, stává se plnohodnotným myslivcem začátečníkem. Koníček je to drahý, jak finančně tak časově.

Povinnost odpracovat hodiny nikdy nekončí, proto také někdy bývají myslivci (nimrodi) nazýváni ozbrojenými brigádníky. Ale konečně je vše absolvováno a novopečený myslivec se může oddat své kratochvíli naplno, tedy začít lovit zvěř. To lze činit dvěma základními způsoby lovu, a to honem nebo čekanou. Jedna z nutných podmínek však je, aby se v loveckém revíru nějaká zvěř vůbec vyskytovala.

Myslivost  Z Necyklopedie

„Lovu zdar“ - válečný pokřik myslivců

„Zabij myslivce, zachráníš srnku“ - Greenpeace

V mužské části člověčenstva dříme pravěký lovecký pud, snad je to dáno geneticky. Tento pud občas vypukne naplno a potom muži nezbude nic jiného, než tomu dát průchod a uspokojit jej.

Má v podstatě dvě možnosti: státi se myslivcem nebo pytlákem.

Je zajímavé, že mezi myslivci se ženy vyskytují jen výjimečně, poslední případ byl zaznamenán v roce 1848. Skalní myslivci tvrdí, že ženská mezi nimi nemá co dělat, a že se patrně jedná o hormonální poruchu dotyčné. Laikovi těžko posoudit. Myslivost spočívá v celoroční péči o zvěř a jako sladké odměny se myslivci dostává možnosti občas něco ulovit.

Mezi myslivci jsou pak zvláště ceněny trofeje jako parohy, kančí zuby a podobné.


#Srnec jako ze zlata, Pes přítel myslivce, Lovecké příběhy, Humor o myslivosti, Humor o myslivosti, Lovecké příběhy, Pes přítel myslivce, Jak na to?, Vtipy, Myslivecká zábava, 

Myslivec bez psa je jen půl myslivce. Lovecký pes je přítel myslivce nikoli sluha!

Ohaři pózují...na podzimní kalendář  (od Katerina Lisova)
Přichází podzim a barví listí stromů.

Lovecká sezóna v myslivosti je v plném proudu. Lovecký pes, ohař ve své ušlechtilosti je fotografován svým pánem, myslivcem.
Myslivec bez psa je jen půl myslivce.

Pan myslivec se pochlubí rád svými psy. Hovoří o něm samém o jeho lásce k životu a k přírodě. O osobitosti jeho duše a vztahu k přírodě a živým tvorům v ní.

Myslivec má být především člověk, ne jen lovec. Bouchal.
Žít, to zavazuje. K člověku i ke zvěři.

Dobrý člověk, myslivec, má svobodnou duši.

Lovu a lesu, zdar!

Na nástřelu nenacházím barvu. Perfektní práce křepeláka Arga při dosledu divočáka střeleného na vyšší komoru na plíce!


Ilustrační obrázek úlovku ze sociálních sítí....
Po vydatných deštích přerušili zemědělci žně,
a tak vznikla možnost lovu na průsekách v řepce. Kde se delší dobu vyskytovala černá a škodná. Vybral jsem si lokalitu u velkého rybníka, kde bylo zčásti posekané řepkové pole. Myslel jsem si, že by černá mohla přetahovat z rákosu do řepky. V půl 9 usedám na místo sleduji okolí. V dálce vidím kus srnčího, zřejmě srnce. Dlouho se nic neděje, občas se ozvou kachny z nedalekého rybníka. Moje myšlenky se rázem přelévají ke kachním honům, které naše sdružení každoročně pořádá. Z mého zářijového rozjímaní mě vyruší slabé beknutí srnčího přede mnou. Náhle vidím jak do pole vybíhá vcelku slušný srnec.Po chvíli čtení myslím,že i lovný. Za srncem se, ale vynoří černá koule. Je těsně před 9 hodinou a tak na poli vidím jak lončák přetahuje přes strniště. Sedím na sedačce, a tak musím pomalu a potichu přendat svojí loveckou hůl do směru divočáka. To se mi daří, aniž by to divočák zpozoroval. Stále si nejsem jistý, zda se jedná o bachyňku, nebo kňourka. Vidím jen horní polovinu těla. Strniště po řepce je velmi vysoké....

Divočák se otáčí na ostro a jde proti mě, díky dobrému větru o mě nemá zdání. Náhle se ale otáčí a vbíhá zpátky do rybníka. To již vidím střapec a chci divočáka ulovit, ale v běhu neriskuji ránu. Divočáka zabíhá zpět do stařiny a rákosu a já smutně sleduji místo kam zatáhnul. Netrvá však ani minutu a divočák vytahuje zase a míří proti mě. Ještě nepatrné zaražení hole do země pro lepší střelbu a odjišťuji zbraň. Divočák jde pořád naostro proti mě. Tuto ránu nechci riskovat.

Náhle se otáčí na "široko" a větří. Tečka sedí na "prostředku" a padne rána.

Jsem přesvědčen,že jsme trefil nicméně divočák odbíhá. Po telefonátu s hospodářem, který sedí opodál jdu na nástřel a hledat barvu. Střílel jsme však ráží 243. winchester a tato kule není tak silná jako má kulovnice. Bohužel na nástřelu nenacházím barvu a ani opodál. To se ve mě začíná probouzet ten červík nejistoty. Další telefonát hospodáři a "porada" co dál.. Ten ochotně bere svého mladého křepeláka a přijíždí mi na pomoc. To je již tma. Po krátkém hledání ani on nenachází barvu. Nezbývá nám než naše naděje vložit do Arga - mladého křepeláka. Ten po chvíli napíná řemen a jde jistě do rákosu. Po chvíli nás dovádí na barvu a pokračuje dál v dosledu. Přicházíme do hustého rákosu a nelze pokračovat za pejskem na řemenu.
 Proto se Milan rozhodne psa pustit. Ani ne po 2 minutách slyšíme jak Argo začne hlásit u divočáka. Náhle moje zklamaní přechází v radost. Po chvíli přicházíme k zhaslému divočákovi a padají slova chvály na pejska.

Milan jde ochotně domů pro traktor a já zatím vytahuji prase a vyvrhuji ho. Následují poslední pocty a transport na myslivnu. Chtěl bych poděkovat za velkou ochotu při odvozu našemu hospodáři Milanu Ječnému a ocenit perfektní práci mladého křepeláka Arga . Divočák byl zasažen vyšší komorou na plíce.

Ráže 243. winchester
Vzdálenost 80 metrů
Střelivo Geco

Petr D. sociální sítě Myslivost

#nástřel #kňourek #divočák #křepelák #winchester #střelivo #komora
Zpívání lesa #Fotografie z myslivosti, Myslivecké fotografie, Pes přítel myslivce

Myslivec a jeho psi  (by katerina lisova)
V ohni kamen dřevo praská,
venku je psí počasí,
vzpomínky táhnou hlavou,
pes u nohou lehá si.

V životě jsem pár psů měl...
Malé statečné jezevčíky
i ohaře pochválit bych chtěl.
Na lovech byli společníky,
ve stopě zvěře nedali se splést,
za úspěšné naháňky jim díky,
za odvahu všechna čest......

Po barvě barváři mě vedli
k divočákům,jelenům,
co by krkavci a lišky snědli,
obdiv patří těmto psům....
Početná láje psů mých honících
uhýbala kančím klům,
dnes už ve věčných lovištích loví.....

Pes, jenž u nohou mi leží,
tomu nikdo neuvěří,
že do lesa jen na procházky
se mnou chodívá............

 Z básnické sbírky ,, Zpívání lesa,, od kamaráda Petra Třísky... Petr B.

Malý velký příběh z naháňky

Pes přítel myslivce Ang a Lilly s Michaelou
Malý příběh z páteční naháňky
..... to se musím prostě podělit! Byla u konce první leč a chlapi se řadili do houfu, že se nasedne do aut a pojede se na druhou.... projdu kolem chroští a říkám kurňa pánové tady smrdí divočák... on
 i neee to Pepik střílel, ale minul, nic netrefil, ty lončáci utekli.... já pojďte sem, i čuba mi tady lítá jak pometlo, pojďte si sem čuchnout.., přišel onen Pepik, co údajně minul, aaaa hle na zemi obsah trávníku a barva, smrad jak v prasečáku.... najednou se ozvalo doprdele, tak honem nasaď čubu a já nemám špagát, na to kašlu, nenechám si rozpárat psa.... pak se na mě Ang podívalo něco jako ve smyslu, neboj já to zvládnu i bez špagátu.... snažila jsem se jí věřit a řekla povel STOPA STOPA..... Ang vypálila kupředu a po 100 metrech stojí jako socha svobody a já honem prase je před náma připravte se, jenže najednou konem nás prolítli splašení jagteriéři a prase zvedli a hnali ho až bůh ví kam.... a já jen dop.....! Takže jsem se podívala na chlapy a jen smutně řekla je v háji, oni zkusíme jít ještě kousek.... barvy přibývalo a mě bylo jasné, když se divočák nenajde uhyne.... tak jsem řekla že jdu dál, poslala ang a následovala jí.... ušli jsme asi cca půl kilometru hodně špatným terénem, prase našli zalehlé v potoce, zastavili jsme se připla jsem si ANG A LILLY na vodítko, zasedla do houští a čekala... Pavel udělal asi 15 kroků vpřed, dívám se stále, divočák se zvedl...... nasraný otevřel držku s klektáky a páráky.... velmi nepříjemný pohled..... a najednou říkám střílej...padla rána, prase padlo jemu jeden metr od nohou a já vydechla, pustila obě holky...... tady jedna fotodokumentace a dále jsem se přežrala kančíma žebrama v hospodě a zlila se becherovkou jak doga v pátek, když zkončila ta prohibice... jinak jsem abstinent a v 16:00 jsem nevěděla o světě....

Miluji ty okamžiky v myslivosti s mými šedivými pomocníky ♥ Lovu a kynologii zdar!

Zdroj: sociální sítě Michaela Š. na fotografii s Ang a Lilly

Ideální místo pro lov zvěře po celý rok, to je kukuřice u lesa. #Černá zvěř - kňour, Humor o myslivosti, Hunting Rifles, Lovecké stezky, Myslivecká videa, Pes přítel myslivce,

Pohled do krajiny
Kukuřici u lesa tu nikdo neuhlídá.

Ideální místo pro lov zvěře po celý rok. Video je natočené v červnu 2009 Za pozornost stojí kromě výborného zásahu černé, také vzorné, klidné chování myslivce a jeho bezpečné zacházení se zbraní
(všimněte si ukazováčku pravé ruky při přípravě ke střelbě) S tímto myslivcem se nemusíte bát, že vás prostřelí posedem. Chování je myslivecké a střelba na komoru účinným nábojem tak, že zvěř nemusíte hledat v kukuřici nebo dokonce v lese poraněnou a zhaslou až druhý den.

Lov černé zvěře má svá úskalí a vitální černá i po zásahu na komoru může (zvláště silní kňouři) odejít hodně daleko. Případy, kdy myslivec je netrpělivý a zvedne zhasínajícího kňoura předčasně, vedou k dlouhému dosledu až druhý den po stech metrech od nástřelu v hustém porostu lesa. Potom je vhodný doprovod dalšího zkušeného myslivce a samozřejmě loveckého psa po stopě. Zvěř, která se zvedne po nevhodném chování lovce, barví velmi málo a ty kapičky barvy ojediněle na vegetaci jsou (kromě loveckého psa) jediným vodítkem.

Video je aktualizováno a je to recese - tak klid!!


#Černá zvěř - kňour, Humor o myslivosti, Hunting Rifles, Lovecké stezky, Myslivecká videa, Pes přítel myslivce,

Parforsní hony a historie - parforsní psi ve smečce a štvanice.

Obora Opočno ilustrační fotografie
Parforsní hony
Při parforsním honu psi sledovali stopu zvěře čichem, jeho průběh byl proto pomalejší a terén pro jezdce i koně náročnější. Houf lovců proto jezdil převážně buď krokem nebo cvalem. K takovým lovům byli proto chováni i speciální honební psi, na které se kladl požadavek práce ve smečce, dokonalý exteriér, poslušnost a dokonalý čich. Z Francie přišli parforsní psi do Anglie, kde křížením vznikla plemena beagl a anglický foxhound. Tato plemena se následně šířila Evropou jako parforsní psi. Původ parforsních honů je třeba hledat ve středověké Francii, již ve 14. století nebo dříve. Zde dostala původní jezdecká štvanice nové slavnostní a okázalé formy. Před parforsními hony se organizovaly štvanice. Při štvanici se používaly smečky chrtů, sledující zvěř zrakem. Proto měly štvanice rychlý spád a bylo je možno pořádat převážně v rozvinuté a přehledné krajině. Velká obliba těchto štvanic vedla postupně k tomu, že se organizování štvanic dostávalo i do náročnějšího terénu, který ovšem vyžadoval jinou organizaci lovu a kladl daleko větší nárok i na sportovní kvalitu koní. Účast společenské smetánky mu také začal měnit požadavky na ústroj účastníků, pravidla honu a lovecké signály oznamující trubkou.

Průběh honu: Tři až čtyři týdny před začátkem honu se konala cvičení pro koně a psy. Jezdec vláčel před smečkou jelení běhy a psovodi opakovaně stavěli smečku na stopu a cvičili ji. Do smečky se vjíždělo na koních a psi se tak naučili před koněm uskočit a vyhnout se mu. Psům se nikdy neublížilo. Cvičný hon se konal vždy mimo oboru.
Obraz psí smečky na stopě
Za ranního šera vyjeli objezdníci (pikéři) obeznat zvěř – většinou jelení. Následně mohla být smečka přivedena do obory a nasazena na čerstvou stopu. Poté určil vedoucí honu, který jelen bude loven a kde bude sraz – meet. Na smluvené místo se pak dostavili všichni účastníci honu – vrchní lovčí, psovodi se psy, podkoní s náhradními koňmi a nakonec i společnost lovců. Majitel panství převzal na místě srazu hlášení vrchního lovčího a vydal pokyn k zahájení lovu – vytlačení jelena. Polootevřené lovecké kočáry ( chaise) zůstaly na místě a v nich sedící dámy sledovaly dění. Psi navedení na stopu, lovci nasedli na koně, rozjeli se do půlkruhu a v kroku hledali jelena. Psi totiž často ztráceli stopu, museli být svoláni do smečky a nasazeni znovu.
To někdy trvalo delší dobu, kterou jezdci využívali k občerstvení a přesedlání koní. Hon tak často trval 5 až 6 hodin. Když byl jelen dostižen a obklopen smečkou psů, přeťali mu objezdníci na zadních bězích šlachy a vybraný vzácný host mu poté dal poslední záraz. Lesem zazněla fanfára HALALI, ohlašující konec lovu.

Účastníci lovu stáhli pravou rukavici, tasili tesáky a provolávali za zvuku fanfár halali. Následovalo obřadné zakončení honu a byl vzdán hold ulovené zvěři. Při návratu na sídlo panství jeli vpředu objezdníci se smečkou, za nimi vrchní lovčí, pak majitel panství s hosty. Následovaly kočáry a valník s uloveným jelenem. Teprve na hradu nebo zámku byl odtrouben konec honu.

Z honu v průběhu 19. stol vznikly první dostihy. Dnešní vzpomínkou a oživování loveckých tradic je také pořádání jízd Huberta – patrona lovců, kdy si jezdci vyzkouší své jezdecké umění a koně v jízdě krajinou po stopě lišky, kterou představuje jezdec s připnutým liščím ocasem na rukávě.


Lovecký slídič WelshSpringerSpaniel - pes našeho života. Pes vytváří i novou osobnost člověka a a jeho citové bohatství. Jde to až tak daleko, že pes je někdy podobný svému pánu a přebírá některé jeho dobré i špatné vlastnosti.

Welshspringerspaniel jako štěně 
Myslivec bez psa je jen půl myslivce

Nejlepší pes mého mysliveckého
působení. Životní událost a příběh rodinné galerie přítele, kamaráda na věky.
Veselý kamarád, vždy milující rodinu a formující její členy. Miláček dětí. Fenka Bessy. S dlouhýma plandavýma ušima při běhu.
Spousta fotografií je na klasickém filmu.
Mezi loveckými psy jiných myslivců hvězda svou krásou, pohybem, image. Ukáže myslivci o se v přírodě děje, skrytou zvěř upozorní na to, co byste přehlédli. Dohledá zvěř. Přítel největší, vítá vás s radostí každý den. To člověk nedokáže. Slídič s nejen nádhernou postavou, ale král mezi jinými loveckými psy typu jezevčík, jagterier, ohař a další...
Lovecký pes dobře vedený a milovaný dělá z myslivce lepšího člověka. Myslivečtí střelci a zabijáci zvěře na maso to nepoznají. Upadají na duši i těle v hospodě, se závistí, která požírá je i okolí. Nemají lásku k přírodě a živým tvorům. Zabít a sníst. Maso. A chlast. Prostoduchost jejich světa. Kdo něco umí, je vzdělaný, je jiný.
  Zlo na každý den také lidí, láska k penězům.    Groupthink. *

Kdo příliš necestujete, žijte s přítelem - psem. Ušlechtilé zvíře. Co vám dá on, to vám nedá nikdo za celý život.
Taková láska, kamarádství, přátelství - u člověka neexistuje. To je Welshspringerspaniel. Pes našeho života.
Pes vytváří i novou osobnost člověka a a jeho citové bohatství. Jde to až tak daleko, že pes
je někdy podobný svému pánu a přebírá některé jeho dobré i špatné vlastnosti.
Pes špatného člověka kouše a je agresivní. Pes žije s člověkem naplno a je členem lidské smečky.
Příběh "Pes našeho života" již byl publikován v upraveném znění na webu SkalWebSite.
Dnes toto píši jako vzpomínku na veselé a dlouhé chvíle se psem přítelem...člověka - myslivce.

Znovu připomínám staré známé vyprávění myslivců:  Myslivec bez psa, je jen půl myslivce.

Poznámka:  * Groupthink je skupinové myšlení a chování vysvětlení je zde.

Na fotografii je mladý (štěně)  welshspringerspaniel v běhu.GREAT HUNTING

CO SE TADY ČTE NEJVÍCE ?

HUNTING

Vybraný příspěvek

Srnčí na jalovci s domácím houskovým knedlíkem. Zvěřina a kuchyně myslivce, Lovy srnčí zvěře, Fotografie z myslivosti

Srnčí na jalovci s domácím houskovým knedlíkem Jistě každého z nás při šoulačce či čekané v tichu lesa překvapil šramot,  puška šla...

HLEDÁTE TEN SVŮJ PŘÍBĚH? JE MOŽNÁ TADY!

#Černá zvěř - bachyně #Daněk #Kančí steaky #Lovecké právo #Lovecké stezky #Srnčí zvěř #Waldemar Matuška 1 milion čtenářů Aglomerace aktivity radosti a milování života Amerika Anatomie jelena Aport Bažant Bažant pečený Berneška Borrelióza Borůvky Bowhunting (lovecká lukostřelba) Brenneke broková dvojka broková kozlice Cazando con Arco Cesty Co budeme vařit dnes? Čáp bílý Čas lásek jelenů Čejka Čekaná Černá zvěř Černá zvěř - bachyně Černá zvěř - kňour Červenka obecná Čiplenka Čištění zbraně Čmelák Dalekohledy Dančí zvěř Daněk Datel černý deer rut Diana bohyně lovu Dívka s liškou Divočák Doby lovu zvěře Dostřelná rána Double Rifle Dravci Drobná zvěř Drozd kvíčala Dřevo a teplo Dudek chocholatý Erika Evropská Unie Fotografie z myslivosti Gepard Golden Eagle Gorilla Hájovna U pěti buků Halali hamerles Happy Days Hejkalové Heligonky Hirsch-König des Waldes Historie HMYZ Holub hřivnáč Honili myslivci Hořící špalek Houby Humor o myslivosti HUNTING Hunting Rifles Husa divoká Chile Atacama Chov zvěře Chrutí černé zvěře Chukar Partridge Idiots With Guns Instinkty a pudy Investiční zlaté mince Jagd Jaguar Jahody Jak na to? Jak zajíc přelstil líného hajného Jaro Jelen Jelen (Red Deer) Jelen útočí Jelení guláš Jelení kýta Jelení říje Jelení steak Jestřáb lesní Jezevec John Denver Kachna Kachna divoká Kalendárium Kalous ušatý Kančí gulášek Kančí kýta na smetaně Kančí kýta na víně Kančí ragů Kančí se šípkovou Kančí se šípkovou rybíz jako brusinky Káně lesní Kaňkování Klíště obecné Kňour útočí Koně Koroptev Krahujec obecný Kritické myšlení Krkavec velký Krmelec Krmeliště černé zvěře Krmeliště černé zvěře-kamery Krmeliště pro vysokou Krmítko Krteček Křepelka polní Kukačka obecná Kulovnice Kulový dvoják Kuna lesní Kuriozity Kvakoš noční Kynologie Labuť Lama Laně Lankasterka Lasice hranostaj Láska Ledňáček Les Lesní plody Lesnická škola Lesník Lion (Lev) Liška Liška Eliška Lončák Los (Elk) lov Lov na daňky Lov na jelena Lov na lišku LOV NA SRNCE Lov ve svobodném světě LOVEC BŘÍDIL Lovecká optika Lovecké brokovnice Lovecké příběhy Lovecké signály Lovecké stezky Lovecké štěstí Lovecké zátiší Lovecké zbraně Lovecký pes Lovu zdar! Lovy černé zvěře Lovy fotoaparátem Lovy lukem a šípem Lovy na černou v Maďarsku Lovy srnčí zvěře Lucky deer Makov Malorážka Mannlicher Schönauer kulovnice Markazíni Mateřství a péče o potomstvo Mauser M03 Mauser M98 Medicina Medvěd Milování světu vládne Milování v přírodě Minutkový srnčí guláš Miška Montáže Moose Hunting Muflon Myslivci a konfliktní situace Myslivcův sen Myslivec a zvuky v přírodě Myslivecká mluva Myslivecká videa Myslivecká zábava Myslivecká zařízení Myslivecké fotografie Myslivecké léto Myslivecké písničky Myslivecké pověsti Myslivecké ráno Myslivecké tradice Myslivecké vánoce Myslivecké zvyky a pověry Myslivecký ples Myslivost a Michaela Na loveckých stezkách Na lovu muflonů Na stojáka Naháňky Namlouvání Nástřel Nastřelení lovecké zbraně Naše domovy a chalupy Názory myslivců Nepravidelný desaterák O Evě a Adamovi Obory a zvěř Odchyt pernaté Once Upon a Time in The West Optika Orel bělohlavý Orel na hnízdě Ornitologie Osudový srnec Otázky z myslivosti Památka myslivce Pamětní mince Páření Čmelák královna Pasování Paul Mauser Pečená kachnička Pečené prasátko Pernatá zvěř Pes přítel myslivce PF Podzim Pohádka O chytré kmotře lišce Pohádka stromů Polák chocholačka Polesí Strzalowo Polesí Strzalowo Polsko Posed Poslední hon Poslední hryz Poslední leč Poštolka Potápka chocholatá Pranostiky a příroda Pravidla lovu srnčí zvěře Predátoři Příroda Příroda a lidé Příroda a myslivost Příroda a zdraví Přírodní fantazie Přírodní srnčí kýta Psychopati Ptáci Puškohledy Pytláci Radost a uspokojení Raffle ball hunting Red Deer Cam Reklama a lov Roček Ruger’s M77 RSI Rychlý srnec Rys ostrovid Rytíři lesů Říje Sauer 101 Sele prasete divokého Shozy Siga Skřivan Skupinka jelenů různého věku Skupinový život Slanisko Slípka zelenonohá Slivovice Sluka lesní Slunce Sociální sítě Sojka obecná Sokol stěhovavý Sokolnictví South Africa Sovy Společné lovy Srnče Srnčí guláš po myslivecku Srnčí játra Srnčí na kořenové zelenině pečené v troubě a houskový knedlík Srnčí říje Srnčí zvěř Srnec Srnec jako ze zlata Srnec Škůdník Srnec v červnu Sršeň obecná Stádo tlupa rudl Stalo se Stehlíci a ledoví muži Straka obecná Strakapoud velký Strašidla Strzalowo Střelectví sv. Hubert Svíčková Svišť Svítilna TK09 SWAROVSKI Swedisch Fire Torch Sýkorky Synantropie Šípková omáčka ke zvěřině Škodná Šoulačka Špičák Švestky Teritorium Termovize Tetřev hlušec Tetřívek obecný TCHOŘ Tom Miranda Tombola Trofeje Trojákové čtyřče - rarita Tři jednou ranou Ťuhýk Újeď Upíři Úspěšný lov Vábení Velikonoční sekaná Verše myslivce Veverky VIDLÁK Vlha pestrá VLK V KANADĚ Vnadiště Vodouš šedý Volavka popelavá VORAŘI Vtipy Vydra Vysoká Vysoká zvěř Vytápění chalupy Webové kamery Welshspringerspaniel Wildlife Woodcock Hunting Zahrady Zacházení se zbraní Záchranná stanice Zajíc Zákony a předpisy o myslivosti Záraz Zdraví Ze života černé zvěře Zeiss Zima a hlad v lese Zimní oblečení a obutí Zlato a šperky Značení zvěře Zoologie Zpracování zvěřiny Způsoby lovu a historie Zubři Zůstal v ohni Zvěř a počasí Zvěř v zimě Zvěř živě Zvěřina Zvěřina a kuchyně myslivce Zvěřinová paštika Zvěřinové recepty Zvěřinový guláš Ženy a myslivost Žít ve svobodě Životní srnec
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...