Zobrazují se příspěvky se štítkemPes přítel myslivce. Zobrazit všechny příspěvky
Zobrazují se příspěvky se štítkemPes přítel myslivce. Zobrazit všechny příspěvky

Lovecký pes Aronek v obleku....nám sděluje: Polibte mi pr..del myslivci, právě dělám stojku v novém kabátku no co, jsem na rekreaci s Kateřinou....! (photo by katerina lisova)

Lovecký pes Aronek v obleku....nám sděluje: Polibte mi pr..del myslivci, právě dělám stojku v novém
kabátku no co , jsem na rekreaci s Kateřinou....!  (photo by katerina lisova)
#Diana bohyně lovu, Lovecký pes, Lovu zdar!, aktivity radosti a milování života, Fotografie z myslivosti, Humor o myslivosti, Kuriozity, Kynologie, Pes přítel myslivce, Ženy a myslivost


Jak bylo již řečeno, myslivci je vysoko ceněna trofej ulovené zvěře, tedy parohy, kančí zuby a další náležitosti. Ovšem na příklad kvůli parohům se nemusí člověk zrovna stát myslivcem, chodit na brigády a plahočit se po lese, k tomu mu stačí se pouze oženit s vhodnou ženou a parohy má doma co by dup a bez práce. A nakonec ani ty hony a lov už nejsou to, co bývalo. Snad každý trouba pochopí, že lovec, vystaven nevlídnému počasí (chladu, dešti, marastu) potřebuje zahřát, a to nejen pohybem, ale i vnitřně. Bývávalo. Dnes stateční mužové lovci jsou nuceni před začátkem lovu potupně dýchat do testerů kvůli alkoholu, jestli nepožili. Vždyť alkohol k myslivci patří jako ryba k vodě.

Zdůvodnění, že alkohol zapřičiňuje mezi myslivci úrazy, neobstojí, k těm dochází tak jako tak a postižení si za to stejně mohou sami, nakonec dobře jim tak, neměli tam co dělat, co lezli lovci do rány. Věřme, že úřady  nakonec zase přijdou k rozumu a vrátí se staré krásné zlaté časy, kdy alkohol byl nezbytnou součástí lovu.

Zdroj: Necyklopedie a humor o myslivosti

Něco humoru je tu třeba tak otevírám Necyklopedii (co to je?) Podívejte se v mentální nouzi tam! Srnec jako ze zlata, Pes přítel myslivce, Lovecké příběhy, Humor o myslivosti

Příběh  z  lovecké fotografie (by katerina lisova)

Google

Jak se stát myslivcem

Pokud se tak někdo rozhodne, cesta k tomuto cíli bývá poněkud trnitá. Myslivcem se může stát pouze člověk bezúhonný (to kvůli flintě), duševně i tělesně zdráv. Adept musí absolvovat dlouhé školení o zvěři, jejím chovu, zákonech a zbraních. Též musí odpracovat, a to bezplatně jistý počet hodin pro blaho myslivecké společnosti. Poté následují přísné zkoušky a pokud je adept úspěšně absolvuje, stává se plnohodnotným myslivcem začátečníkem. Koníček je to drahý, jak finančně tak časově.

Povinnost odpracovat hodiny nikdy nekončí, proto také někdy bývají myslivci (nimrodi) nazýváni ozbrojenými brigádníky. Ale konečně je vše absolvováno a novopečený myslivec se může oddat své kratochvíli naplno, tedy začít lovit zvěř. To lze činit dvěma základními způsoby lovu, a to honem nebo čekanou. Jedna z nutných podmínek však je, aby se v loveckém revíru nějaká zvěř vůbec vyskytovala.

Myslivost  Z Necyklopedie

„Lovu zdar“ - válečný pokřik myslivců

„Zabij myslivce, zachráníš srnku“ - Greenpeace

V mužské části člověčenstva dříme pravěký lovecký pud, snad je to dáno geneticky. Tento pud občas vypukne naplno a potom muži nezbude nic jiného, než tomu dát průchod a uspokojit jej.

Má v podstatě dvě možnosti: státi se myslivcem nebo pytlákem.

Je zajímavé, že mezi myslivci se ženy vyskytují jen výjimečně, poslední případ byl zaznamenán v roce 1848. Skalní myslivci tvrdí, že ženská mezi nimi nemá co dělat, a že se patrně jedná o hormonální poruchu dotyčné. Laikovi těžko posoudit. Myslivost spočívá v celoroční péči o zvěř a jako sladké odměny se myslivci dostává možnosti občas něco ulovit.

Mezi myslivci jsou pak zvláště ceněny trofeje jako parohy, kančí zuby a podobné.


#Srnec jako ze zlata, Pes přítel myslivce, Lovecké příběhy, Humor o myslivosti, Humor o myslivosti, Lovecké příběhy, Pes přítel myslivce, Jak na to?, Vtipy, Myslivecká zábava, 

Myslivec bez psa je jen půl myslivce. Lovecký pes je přítel myslivce nikoli sluha!

Ohaři pózují...na podzimní kalendář  (od Katerina Lisova)
Přichází podzim a barví listí stromů.

Lovecká sezóna v myslivosti je v plném proudu. Lovecký pes, ohař ve své ušlechtilosti je fotografován svým pánem, myslivcem.
Myslivec bez psa je jen půl myslivce.

Pan myslivec se pochlubí rád svými psy. Hovoří o něm samém o jeho lásce k životu a k přírodě. O osobitosti jeho duše a vztahu k přírodě a živým tvorům v ní.

Myslivec má být především člověk, ne jen lovec. Bouchal.
Žít, to zavazuje. K člověku i ke zvěři.

Dobrý člověk, myslivec, má svobodnou duši.

Lovu a lesu, zdar!

Na nástřelu nenacházím barvu. Perfektní práce křepeláka Arga při dosledu divočáka střeleného na vyšší komoru na plíce!


Ilustrační obrázek úlovku ze sociálních sítí....
Po vydatných deštích přerušili zemědělci žně,
a tak vznikla možnost lovu na průsekách v řepce. Kde se delší dobu vyskytovala černá a škodná. Vybral jsem si lokalitu u velkého rybníka, kde bylo zčásti posekané řepkové pole. Myslel jsem si, že by černá mohla přetahovat z rákosu do řepky. V půl 9 usedám na místo sleduji okolí. V dálce vidím kus srnčího, zřejmě srnce. Dlouho se nic neděje, občas se ozvou kachny z nedalekého rybníka. Moje myšlenky se rázem přelévají ke kachním honům, které naše sdružení každoročně pořádá. Z mého zářijového rozjímaní mě vyruší slabé beknutí srnčího přede mnou. Náhle vidím jak do pole vybíhá vcelku slušný srnec.Po chvíli čtení myslím,že i lovný. Za srncem se, ale vynoří černá koule. Je těsně před 9 hodinou a tak na poli vidím jak lončák přetahuje přes strniště. Sedím na sedačce, a tak musím pomalu a potichu přendat svojí loveckou hůl do směru divočáka. To se mi daří, aniž by to divočák zpozoroval. Stále si nejsem jistý, zda se jedná o bachyňku, nebo kňourka. Vidím jen horní polovinu těla. Strniště po řepce je velmi vysoké....

Divočák se otáčí na ostro a jde proti mě, díky dobrému větru o mě nemá zdání. Náhle se ale otáčí a vbíhá zpátky do rybníka. To již vidím střapec a chci divočáka ulovit, ale v běhu neriskuji ránu. Divočáka zabíhá zpět do stařiny a rákosu a já smutně sleduji místo kam zatáhnul. Netrvá však ani minutu a divočák vytahuje zase a míří proti mě. Ještě nepatrné zaražení hole do země pro lepší střelbu a odjišťuji zbraň. Divočák jde pořád naostro proti mě. Tuto ránu nechci riskovat.

Náhle se otáčí na "široko" a větří. Tečka sedí na "prostředku" a padne rána.

Jsem přesvědčen,že jsme trefil nicméně divočák odbíhá. Po telefonátu s hospodářem, který sedí opodál jdu na nástřel a hledat barvu. Střílel jsme však ráží 243. winchester a tato kule není tak silná jako má kulovnice. Bohužel na nástřelu nenacházím barvu a ani opodál. To se ve mě začíná probouzet ten červík nejistoty. Další telefonát hospodáři a "porada" co dál.. Ten ochotně bere svého mladého křepeláka a přijíždí mi na pomoc. To je již tma. Po krátkém hledání ani on nenachází barvu. Nezbývá nám než naše naděje vložit do Arga - mladého křepeláka. Ten po chvíli napíná řemen a jde jistě do rákosu. Po chvíli nás dovádí na barvu a pokračuje dál v dosledu. Přicházíme do hustého rákosu a nelze pokračovat za pejskem na řemenu.
 Proto se Milan rozhodne psa pustit. Ani ne po 2 minutách slyšíme jak Argo začne hlásit u divočáka. Náhle moje zklamaní přechází v radost. Po chvíli přicházíme k zhaslému divočákovi a padají slova chvály na pejska.

Milan jde ochotně domů pro traktor a já zatím vytahuji prase a vyvrhuji ho. Následují poslední pocty a transport na myslivnu. Chtěl bych poděkovat za velkou ochotu při odvozu našemu hospodáři Milanu Ječnému a ocenit perfektní práci mladého křepeláka Arga . Divočák byl zasažen vyšší komorou na plíce.

Ráže 243. winchester
Vzdálenost 80 metrů
Střelivo Geco

Petr D. sociální sítě Myslivost

#nástřel #kňourek #divočák #křepelák #winchester #střelivo #komora
Zpívání lesa #Fotografie z myslivosti, Myslivecké fotografie, Pes přítel myslivce

Myslivec a jeho psi  (by katerina lisova)
V ohni kamen dřevo praská,
venku je psí počasí,
vzpomínky táhnou hlavou,
pes u nohou lehá si.

V životě jsem pár psů měl...
Malé statečné jezevčíky
i ohaře pochválit bych chtěl.
Na lovech byli společníky,
ve stopě zvěře nedali se splést,
za úspěšné naháňky jim díky,
za odvahu všechna čest......

Po barvě barváři mě vedli
k divočákům,jelenům,
co by krkavci a lišky snědli,
obdiv patří těmto psům....
Početná láje psů mých honících
uhýbala kančím klům,
dnes už ve věčných lovištích loví.....

Pes, jenž u nohou mi leží,
tomu nikdo neuvěří,
že do lesa jen na procházky
se mnou chodívá............

 Z básnické sbírky ,, Zpívání lesa,, od kamaráda Petra Třísky... Petr B.

Malý velký příběh z naháňky

Pes přítel myslivce Ang a Lilly s Michaelou
Malý příběh z páteční naháňky
..... to se musím prostě podělit! Byla u konce první leč a chlapi se řadili do houfu, že se nasedne do aut a pojede se na druhou.... projdu kolem chroští a říkám kurňa pánové tady smrdí divočák... on
 i neee to Pepik střílel, ale minul, nic netrefil, ty lončáci utekli.... já pojďte sem, i čuba mi tady lítá jak pometlo, pojďte si sem čuchnout.., přišel onen Pepik, co údajně minul, aaaa hle na zemi obsah trávníku a barva, smrad jak v prasečáku.... najednou se ozvalo doprdele, tak honem nasaď čubu a já nemám špagát, na to kašlu, nenechám si rozpárat psa.... pak se na mě Ang podívalo něco jako ve smyslu, neboj já to zvládnu i bez špagátu.... snažila jsem se jí věřit a řekla povel STOPA STOPA..... Ang vypálila kupředu a po 100 metrech stojí jako socha svobody a já honem prase je před náma připravte se, jenže najednou konem nás prolítli splašení jagteriéři a prase zvedli a hnali ho až bůh ví kam.... a já jen dop.....! Takže jsem se podívala na chlapy a jen smutně řekla je v háji, oni zkusíme jít ještě kousek.... barvy přibývalo a mě bylo jasné, když se divočák nenajde uhyne.... tak jsem řekla že jdu dál, poslala ang a následovala jí.... ušli jsme asi cca půl kilometru hodně špatným terénem, prase našli zalehlé v potoce, zastavili jsme se připla jsem si ANG A LILLY na vodítko, zasedla do houští a čekala... Pavel udělal asi 15 kroků vpřed, dívám se stále, divočák se zvedl...... nasraný otevřel držku s klektáky a páráky.... velmi nepříjemný pohled..... a najednou říkám střílej...padla rána, prase padlo jemu jeden metr od nohou a já vydechla, pustila obě holky...... tady jedna fotodokumentace a dále jsem se přežrala kančíma žebrama v hospodě a zlila se becherovkou jak doga v pátek, když zkončila ta prohibice... jinak jsem abstinent a v 16:00 jsem nevěděla o světě....

Miluji ty okamžiky v myslivosti s mými šedivými pomocníky ♥ Lovu a kynologii zdar!

Zdroj: sociální sítě Michaela Š. na fotografii s Ang a Lilly

Ideální místo pro lov zvěře po celý rok, to je kukuřice u lesa. #Černá zvěř - kňour, Humor o myslivosti, Hunting Rifles, Lovecké stezky, Myslivecká videa, Pes přítel myslivce,

Pohled do krajiny
Kukuřici u lesa tu nikdo neuhlídá.

Ideální místo pro lov zvěře po celý rok. Video je natočené v červnu 2009 Za pozornost stojí kromě výborného zásahu černé, také vzorné, klidné chování myslivce a jeho bezpečné zacházení se zbraní
(všimněte si ukazováčku pravé ruky při přípravě ke střelbě) S tímto myslivcem se nemusíte bát, že vás prostřelí posedem. Chování je myslivecké a střelba na komoru účinným nábojem tak, že zvěř nemusíte hledat v kukuřici nebo dokonce v lese poraněnou a zhaslou až druhý den.

Lov černé zvěře má svá úskalí a vitální černá i po zásahu na komoru může (zvláště silní kňouři) odejít hodně daleko. Případy, kdy myslivec je netrpělivý a zvedne zhasínajícího kňoura předčasně, vedou k dlouhému dosledu až druhý den po stech metrech od nástřelu v hustém porostu lesa. Potom je vhodný doprovod dalšího zkušeného myslivce a samozřejmě loveckého psa po stopě. Zvěř, která se zvedne po nevhodném chování lovce, barví velmi málo a ty kapičky barvy ojediněle na vegetaci jsou (kromě loveckého psa) jediným vodítkem.

Video je aktualizováno a je to recese - tak klid!!


#Černá zvěř - kňour, Humor o myslivosti, Hunting Rifles, Lovecké stezky, Myslivecká videa, Pes přítel myslivce,

Parforsní hony a historie - parforsní psi ve smečce a štvanice.

Obora Opočno ilustrační fotografie
Parforsní hony
Při parforsním honu psi sledovali stopu zvěře čichem, jeho průběh byl proto pomalejší a terén pro jezdce i koně náročnější. Houf lovců proto jezdil převážně buď krokem nebo cvalem. K takovým lovům byli proto chováni i speciální honební psi, na které se kladl požadavek práce ve smečce, dokonalý exteriér, poslušnost a dokonalý čich. Z Francie přišli parforsní psi do Anglie, kde křížením vznikla plemena beagl a anglický foxhound. Tato plemena se následně šířila Evropou jako parforsní psi. Původ parforsních honů je třeba hledat ve středověké Francii, již ve 14. století nebo dříve. Zde dostala původní jezdecká štvanice nové slavnostní a okázalé formy. Před parforsními hony se organizovaly štvanice. Při štvanici se používaly smečky chrtů, sledující zvěř zrakem. Proto měly štvanice rychlý spád a bylo je možno pořádat převážně v rozvinuté a přehledné krajině. Velká obliba těchto štvanic vedla postupně k tomu, že se organizování štvanic dostávalo i do náročnějšího terénu, který ovšem vyžadoval jinou organizaci lovu a kladl daleko větší nárok i na sportovní kvalitu koní. Účast společenské smetánky mu také začal měnit požadavky na ústroj účastníků, pravidla honu a lovecké signály oznamující trubkou.

Průběh honu: Tři až čtyři týdny před začátkem honu se konala cvičení pro koně a psy. Jezdec vláčel před smečkou jelení běhy a psovodi opakovaně stavěli smečku na stopu a cvičili ji. Do smečky se vjíždělo na koních a psi se tak naučili před koněm uskočit a vyhnout se mu. Psům se nikdy neublížilo. Cvičný hon se konal vždy mimo oboru.
Obraz psí smečky na stopě
Za ranního šera vyjeli objezdníci (pikéři) obeznat zvěř – většinou jelení. Následně mohla být smečka přivedena do obory a nasazena na čerstvou stopu. Poté určil vedoucí honu, který jelen bude loven a kde bude sraz – meet. Na smluvené místo se pak dostavili všichni účastníci honu – vrchní lovčí, psovodi se psy, podkoní s náhradními koňmi a nakonec i společnost lovců. Majitel panství převzal na místě srazu hlášení vrchního lovčího a vydal pokyn k zahájení lovu – vytlačení jelena. Polootevřené lovecké kočáry ( chaise) zůstaly na místě a v nich sedící dámy sledovaly dění. Psi navedení na stopu, lovci nasedli na koně, rozjeli se do půlkruhu a v kroku hledali jelena. Psi totiž často ztráceli stopu, museli být svoláni do smečky a nasazeni znovu.
To někdy trvalo delší dobu, kterou jezdci využívali k občerstvení a přesedlání koní. Hon tak často trval 5 až 6 hodin. Když byl jelen dostižen a obklopen smečkou psů, přeťali mu objezdníci na zadních bězích šlachy a vybraný vzácný host mu poté dal poslední záraz. Lesem zazněla fanfára HALALI, ohlašující konec lovu.

Účastníci lovu stáhli pravou rukavici, tasili tesáky a provolávali za zvuku fanfár halali. Následovalo obřadné zakončení honu a byl vzdán hold ulovené zvěři. Při návratu na sídlo panství jeli vpředu objezdníci se smečkou, za nimi vrchní lovčí, pak majitel panství s hosty. Následovaly kočáry a valník s uloveným jelenem. Teprve na hradu nebo zámku byl odtrouben konec honu.

Z honu v průběhu 19. stol vznikly první dostihy. Dnešní vzpomínkou a oživování loveckých tradic je také pořádání jízd Huberta – patrona lovců, kdy si jezdci vyzkouší své jezdecké umění a koně v jízdě krajinou po stopě lišky, kterou představuje jezdec s připnutým liščím ocasem na rukávě.


Lovecký slídič WelshSpringerSpaniel - pes našeho života. Pes vytváří i novou osobnost člověka a a jeho citové bohatství. Jde to až tak daleko, že pes je někdy podobný svému pánu a přebírá některé jeho dobré i špatné vlastnosti.

Welshspringerspaniel jako štěně 
Myslivec bez psa je jen půl myslivce

Nejlepší pes mého mysliveckého
působení. Životní událost a příběh rodinné galerie přítele, kamaráda na věky.
Veselý kamarád, vždy milující rodinu a formující její členy. Miláček dětí. Fenka Bessy. S dlouhýma plandavýma ušima při běhu.
Spousta fotografií je na klasickém filmu.
Mezi loveckými psy jiných myslivců hvězda svou krásou, pohybem, image. Ukáže myslivci o se v přírodě děje, skrytou zvěř upozorní na to, co byste přehlédli. Dohledá zvěř. Přítel největší, vítá vás s radostí každý den. To člověk nedokáže. Slídič s nejen nádhernou postavou, ale král mezi jinými loveckými psy typu jezevčík, jagterier, ohař a další...
Lovecký pes dobře vedený a milovaný dělá z myslivce lepšího člověka. Myslivečtí střelci a zabijáci zvěře na maso to nepoznají. Upadají na duši i těle v hospodě, se závistí, která požírá je i okolí. Nemají lásku k přírodě a živým tvorům. Zabít a sníst. Maso. A chlast. Prostoduchost jejich světa. Kdo něco umí, je vzdělaný, je jiný.
  Zlo na každý den také lidí, láska k penězům.    Groupthink. *

Kdo příliš necestujete, žijte s přítelem - psem. Ušlechtilé zvíře. Co vám dá on, to vám nedá nikdo za celý život.
Taková láska, kamarádství, přátelství - u člověka neexistuje. To je Welshspringerspaniel. Pes našeho života.
Pes vytváří i novou osobnost člověka a a jeho citové bohatství. Jde to až tak daleko, že pes
je někdy podobný svému pánu a přebírá některé jeho dobré i špatné vlastnosti.
Pes špatného člověka kouše a je agresivní. Pes žije s člověkem naplno a je členem lidské smečky.
Příběh "Pes našeho života" již byl publikován v upraveném znění na webu SkalWebSite.
Dnes toto píši jako vzpomínku na veselé a dlouhé chvíle se psem přítelem...člověka - myslivce.

Znovu připomínám staré známé vyprávění myslivců:  Myslivec bez psa, je jen půl myslivce.

Poznámka:  * Groupthink je skupinové myšlení a chování vysvětlení je zde.

Na fotografii je mladý (štěně)  welshspringerspaniel v běhu.HUNTING

CO SE TADY ČTE NEJVÍCE ?

GREAT HUNTING

HLEDÁTE TEN SVŮJ PŘÍBĚH? JE MOŽNÁ TADY!

Příroda a myslivost Fotografie z myslivosti Černá zvěř Lovecké příběhy Myslivecké fotografie Myslivecká videa Myslivecká zábava Způsoby lovu a historie Ptáci Příroda Srnčí zvěř Zvěřina a kuchyně myslivce lov Lovecké stezky Myslivecké tradice Černá zvěř - bachyně Lovy fotoaparátem Srnec Liška Názory myslivců Drobná zvěř Lovy srnčí zvěře Kuriozity Jelen (Red Deer) Lovy černé zvěře Lovecké zbraně Sele prasete divokého Zvěř v zimě Humor o myslivosti Les Úspěšný lov Čekaná Lov ve svobodném světě #Lovecké stezky Střelectví Honili myslivci Ze života černé zvěře Mateřství a péče o potomstvo Jelení říje Instinkty a pudy Jak na to? Lovu zdar! Příroda a lidé Vysoká zvěř Zima a hlad v lese Černá zvěř - kňour Trofeje Zvěřinové recepty Hunting Rifles Ženy a myslivost Daněk Pravidla lovu srnčí zvěře Srnče aktivity radosti a milování života Myslivec a zvuky v přírodě Bažant Myslivci a konfliktní situace Myslivecké ráno Krmeliště černé zvěře-kamery Kulovnice Přírodní fantazie Žít ve svobodě Doby lovu zvěře Nastřelení lovecké zbraně Optika Srnčí říje Vábení Zákony a předpisy o myslivosti #Srnčí zvěř Jaro Myslivecké písničky Otázky z myslivosti Čas lásek jelenů Divočák Jelen Pes přítel myslivce Sociální sítě Srnec v červnu Muflon Naháňky Společné lovy Dalekohledy Diana bohyně lovu Historie Lovecký pes Puškohledy South Africa Zajíc Chrutí černé zvěře Dravci Krmelec Lovecké brokovnice Myslivcův sen Naše domovy a chalupy Pranostiky a příroda Vtipy Lovecká optika Radost a uspokojení Erika Heligonky Myslivecká mluva Myslivecká zařízení Obory a zvěř Zpracování zvěřiny Bowhunting (lovecká lukostřelba) Happy Days Krmítko Poslední hon Vnadiště #Lovecké právo Houby Idiots With Guns Myslivecké léto Myslivecké vánoce Myslivecké zvyky a pověry Pernatá zvěř Poslední leč Sojka obecná Stalo se Zacházení se zbraní deer rut Kachna Kachna divoká Kančí gulášek Koroptev Lovecké štěstí Myslivecké pověsti Na lovu muflonů Namlouvání Orel na hnízdě Reklama a lov Rytíři lesů Srnec Škůdník Tombola Veverky Vysoká Čištění zbraně Aport Dančí zvěř Dřevo a teplo Halali Hirsch-König des Waldes Husa divoká Jak zajíc přelstil líného hajného Krahujec obecný Kritické myšlení Krmeliště pro vysokou Kynologie Laně Lovy lukem a šípem Myslivecký ples Myslivost a Michaela Once Upon a Time in The West Pasování Pohádka O chytré kmotře lišce Pytláci Příroda a zdraví Shozy Webové kamery Zvěřinový guláš broková kozlice Škodná Bažant pečený Co budeme vařit dnes? Holub hřivnáč Kančí kýta na víně Lovecké signály Lovecké zátiší Mannlicher Schönauer kulovnice Milování světu vládne Montáže Raffle ball hunting Srnec jako ze zlata Stádo tlupa rudl Tetřev hlušec Verše myslivce Zubři Zvěřina Zůstal v ohni broková dvojka sv. Hubert #Kančí steaky 1 milion čtenářů Cazando con Arco Dívka s liškou Evropská Unie Golden Eagle Jelení guláš Kuna lesní Lankasterka Lesník Lion (Lev) Liška Eliška Lucky deer Láska Markazíni Podzim Polesí Strzalowo Psychopati Red Deer Cam Roček Siga Skupinový život Sokolnictví Straka obecná Volavka popelavá Zvěřinová paštika Záchranná stanice hamerles Amerika Cesty Chile Atacama Chov zvěře Drozd kvíčala Hejkalové Jagd Jelení kýta Jestřáb lesní Jezevec John Denver Kalendárium Kančí se šípkovou rybíz jako brusinky Krkavec velký Kukačka obecná Káně lesní Kňour útočí Lesnická škola Lesní plody Lončák Los (Elk) Makov Malorážka Mauser M98 Moose Hunting Nástřel Odchyt pernaté Ornitologie PF Památka myslivce Pečená kachnička Pečené prasátko Pohádka stromů Polák chocholačka Posed Poslední hryz Rychlý srnec Skupinka jelenů různého věku Slanisko Sokol stěhovavý Sovy Srnčí guláš po myslivecku Strzalowo Svíčková Synantropie Teritorium VORAŘI Wildlife Zahrady Zdraví Zeiss Zimní oblečení a obutí Zvěř a počasí Újeď Čáp bílý Šoulačka Šípková omáčka ke zvěřině #Daněk #Waldemar Matuška #Černá zvěř - bachyně Aglomerace Anatomie jelena Berneška Borrelióza Borůvky Brenneke Chukar Partridge Datel černý Double Rifle Dudek chocholatý Filip Gepard Gorilla Hořící špalek Hájovna U pěti buků Investiční zlaté mince Jaguar Jahody Jelen útočí Kalous ušatý Kančí kýta na smetaně Kančí se šípkovou Kaňkování Klíště obecné Krmeliště černé zvěře Krteček Kulový dvoják Kvakoš noční Křepelka polní Labuť Lama Lasice hranostaj Ledňáček Lovy na černou v Maďarsku Mauser M03 Medicina Medvěd Minutkový srnčí guláš Miška Na stojáka Nepravidelný desaterák O Evě a Adamovi Orel bělohlavý Osudový srnec Pamětní mince Paul Mauser Polesí Strzalowo Polsko Potápka chocholatá Páření Čmelák královna Ruger’s M77 RSI Rys ostrovid SWAROVSKI Sauer 101 Skřivan Slivovice Sluka lesní Slunce Sršeň obecná Stehlíci a ledoví muži Strakapoud velký Strašidla Svišť Swedisch Fire Torch Sýkorky Tetřívek obecný Tom Miranda Trojákové čtyřče - rarita Tři jednou ranou Upíři Velikonoční sekaná Vlha pestrá Vodouš šedý Vydra Vytápění chalupy Welshspringerspaniel Woodcock Hunting Zlato a šperky Zoologie Zvěř živě Čejka Červenka obecná Čiplenka Čmelák Špičák Švestky Ťuhýk Životní srnec

Vybraný příspěvek

Myslivecká fotografie úlovku srnce ukázkově předvedená na sociální síti. Kulovnice a klobouk leží správně mimo zvěř.

Letošní první roček, 11 kg.,CZ 527 v ráži .222 Rem,  poloplášťová střela RWS 3,24g Zdařilá fotografie a takové se často nevidí. Někom...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...